jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Bydd y tîm o academyddion sydd ymhlith goreuon y byd ac arbenigwyr technegol hynod gymwysedig yn gweithio gyda diwydiant i ymdrin â heriau gweithgynhyrchu er mwyn datblygu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, gwerth uwch ar gyfer y farchnad fyd-eang.

Mae prosiect ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Uwch Cynaliadwy) wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch cyfranogol.


Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet, Mark Drakeford:

“Rydw i wrth fy modd bod arian o’r UE yn helpu busnesau Cymru i wella’u cynhyrchiant trwy fanteisio ar yr arbenigedd a geir yn ein sefydliadau academaidd hynod glodwiw a mabwysiadu’r technolegau diweddaraf i gyflawni llwyddiant masnachol a thwf yn ein heconomi.”

 • Engineering Wales Conference 2017

  Engineering Wales Conference 2017

  18/10/2017

  As part of the Welsh Government’s Sêr Cymru initiative The National Research Network (NRN) in Advanced Engineering and Materials (AEM) hosts 'Engineering Wales.' This inaugural event is designed to enhance the voice of engineering from within Wales and promote its activities and scientific achievements during a one day event through an array of talks and workshops with the promotion of industry and academia collaboration at its heart.
  Cael gwybod rhagor
  METaL - Corrosion & Coatings Technology

  METaL - Corrosion & Coatings Technology

  04/09/2017

  This course provides an in-depth understanding of the world of corrosion, the electrochemical mechanisms and methods for preventing corrosion.
  Cael gwybod rhagor
  Join the ASTUTE 2020 Team - Project Assistant / Project Officer

  Join the ASTUTE 2020 Team - Project Assistant / Project Officer

  10/08/2017

  Applicants are invited for the position of Project Assistant / Project Officer on the ASTUTE 2020 operation in the College of Engineering, in the area of Advanced Materials Technology (Additive Manufacturing (AM)).
  Cael gwybod rhagor
  Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Calon yn galluogi profion clinigol â Dyfais Cymorth Fentrigol gyntaf y DU

  Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Calon yn galluogi profion clinigol â Dyfais Cymorth Fentrigol gyntaf y DU

  17/07/2017

  Sefydlwyd Calon Cardio yn 2007 ac mae’n rhan o’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Calon Cardio yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o bympiau gwaed mewnblanadwy ar gyfer trin methiant cronig datblygedig yn y galon, y MiniVAD™, Dyfais Fechan Cymorth Fentriglaidd.
  Cael gwybod rhagor
  Cwmnïau o Gymru yn gallu manteisio ar arbenigedd academaidd yn Industry 4.0

  Cwmnïau o Gymru yn gallu manteisio ar arbenigedd academaidd yn Industry 4.0

  25/05/2017

  Mae cwmnïau yng Nghymru yn cael cyfle i ddysgu o’r profiad a gafwyd yn nhermau ‘beth weithiodd’ a ‘beth na weithiodd’ yn ystod taith Uni-Pol i gyrraedd Industry 4.0 trwy gydweithio ag ASTUTE 2020.
  Cael gwybod rhagor