jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Hidlo yn ôl
Cwmni
 • Company
 • Affresol Limited
 • Amcanu Ltd.
 • Calon Cardio-Technology Ltd.
 • Cambrian Printers Ltd.
 • Camplas Technology Ltd.
 • Champion Manufacturing (Safety Headwear) Ltd.
 • Cintec Ltd.
 • CSM Pressing Ltd.
 • Cyden Ltd.
 • DB Mouldings Ltd.
 • Divemex Ltd. & CSM Pressing Ltd.
 • DTR Medical Ltd.
 • Electronic Motion Systems Ltd.
 • Envirowales Ltd.
 • Fishtec (BVG Airflow)
 • Frontier Medical Ltd.
 • FSG Tool & Die Ltd.
 • Haemair Ltd.
 • HI-LEX Cble Systems Co. Ltd.
 • Kautex Textron CVS Ltd.
 • LSN Diffusion
 • Lyte Industries (Wales) Ltd.
 • Marine Power Systems Ltd.
 • Markes International Ltd.
 • Morvus Technology Ltd.
 • Moulded Foams Ltd.
 • Ortho Clinical Diagnostics
 • Perpetuus Carbon Technologies Ltd.
 • Pro-Flow Solutions Ltd.
 • Qioptiq Limited
 • R-Tek Ltd.
 • Renishaw plc.
 • Seminar Components (UK) Ltd.
 • Silverwing Ltd.
 • Steritouch Ltd.
 • Styrene Systems Ltd.
 • Styrene Systems Ltd.
 • SymlConnect Ltd.
 • Tata Steel Strip Products UK
 • TEAM Precision Pipe Assemblies Ltd.
 • The Aluminium Lighting Company Ltd.
 • The British Rototherm Company Ltd.
 • The Cross-Flow Energy Company Ltd.
 • The Fifth Wheel Company Ltd.
 • Voltcom Ltd.
 • Weartech International Ltd.
 • WorksafePAT Ltd.
 • Zimmer Biomet
Sefydliad
 • Institution
 • Aberystwyth University
 • Cardiff University
 • Swansea University
 • University of Wales Trinity Saint David
Arbenigedd
 • Expertise
 • Computational Engineering Modelling
 • Advanced Materials Technology
 • Manufacturing Systems Engineering
Lleoliad
 • Any
 • Blaenau Gwent
 • Bridgend
 • Caerphilly
 • Carmarthenshire
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Denbigshire
 • Gwynedd
 • Isle of Anglesey
 • Merthyr Tydfil
 • Neath/Port Talbot
 • Pembrokeshire
 • Rhondda Cynon Taf
 • Swansea
 • Torfaen
Clirio x
  Image: Dadansoddiad o’r Monitro o Hirbell ar Golofnau Goleuo sydd mewn Gwasanaeth

  Dadansoddiad o’r Monitro o Hirbell ar Golofnau Goleuo sydd mewn Gwasanaeth

  Cefnogodd ASTUTE 2020 ALC ag astudiaeth ddichonoldeb yn ystod cyfnodau cychwynnol datblygu’r cysyniad o system i fonitro iechyd colofnau.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwiliad i Gydrannau Trawsnewidydd Ynni Tonnau

  Ymchwiliad i Gydrannau Trawsnewidydd Ynni Tonnau

  Mae Marine Power Systems (MPS), yn Abertawe, yn datblygu Trawsnewidydd Ynni Tonnau i fynd i’r afael â heriau echdynnu ynni o’r tonnau am gost ymarferol. Mae angen ymchwil gyfrifiadurol ar strwythur yr arnofyn i ganiatáu i MPS asesu addasrwydd y cydrannau a lleiafu risg y cyfnodau adeiladu a phrofi.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwil i Fodelu ac Optimeiddio Dyfeisiau Cymorth Fentriglaidd

  Ymchwil i Fodelu ac Optimeiddio Dyfeisiau Cymorth Fentriglaidd

  Sefydlwyd Calon Cardio yn 2007 ac mae’n rhan o’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Calon Cardio yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o bympiau gwaed mewnblanadwy ar gyfer trin methiant cronig datblygedig yn y galon, y MiniVAD™, Dyfais Fechan Cymorth Fentriglaidd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant a’r Brifysgol yn y Sector Diagnosteg Feddygol

  Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant a’r Brifysgol yn y Sector Diagnosteg Feddygol

  Symudodd Ortho Clinical Diagnostics (OCD) o ganol Caerdydd i ffatri bwrpasol ym Mhencoed yn Ardal Gydgyfeirio Cymru, sef Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, ym mis Hydref 2010.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth ar Sut i Asesu Ymddygiad Lludded Cylchred Isel Colofn Oleuo Gonigol Alwminiwm

  Astudiaeth ar Sut i Asesu Ymddygiad Lludded Cylchred Isel Colofn Oleuo Gonigol Alwminiwm

  Mae methiant colofnau goleuo oherwydd lludded, o ganlyniad i ddirgryniadau a achosir gan wynt a thraffig, wedi cael sylw arbennig yn y blynyddoedd diwethaf wrth i fwy a mwy o oleuadau fethu’n gynt na’r disgwyl ar safleoedd sy’n agored i’r tywydd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb o Fonitro Offer o Bell drwy gyfrwng Ffôn Clyfar

  Astudiaeth Ddichonoldeb o Fonitro Offer o Bell drwy gyfrwng Ffôn Clyfar

  Mae Argraffwyr Cambrian yn gwmni argraffu masnachol yn Aberystwyth, yn arbenigo mewn argraffu niferoedd isel o ddogfennau mewn lliw ar gyfer cylchgronau, llyfrau, catalogau a llyfrynnau. Maent yn gweithredu 24 awr y dydd gan gynhyrchu cylchgronau a llyfrynnau ar gyfer cwsmeriaid ledled y DU.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwiliad Dull Elfen Feidraidd i Offer Archwilio Gollyngiadau Fflwcs Magnetig Newydd

  Ymchwiliad Dull Elfen Feidraidd i Offer Archwilio Gollyngiadau Fflwcs Magnetig Newydd

  Silverwing yw’r prif ddarparwyr offer archwilio Profi Annistrywiol arbenigol ar gyfer tanciau storio, llestri a phibelli yn y diwydiannau olew, nwy a phetrocemegol.

  Darllen Mwy Span
  Image: Datblygu Prawf Pwynt Gofal i Ganfod Canserau Wrogenhedlol

  Datblygu Prawf Pwynt Gofal i Ganfod Canserau Wrogenhedlol

  Sefydlwyd cwmni fferyllol Morvus Technology Cyf. ym mis Ebrill 2004 i ecsbloetio arbenigedd cadarn ei sylfaenwyr ym meysydd darganfod cyffuriau a thargedau a masnacheiddio technoleg newydd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb o Weithgynhyrchu a Gweithrediadau’r Cwmni

  Astudiaeth Ddichonoldeb o Weithgynhyrchu a Gweithrediadau’r Cwmni

  Sefydlwyd y cwmni yn 2008, a’i brif sail cynnyrch oedd cynhyrchu darnau wedi’u peiriannu a chynhyrchion llenfetel i ddiwydiannau lleol cynhenid yng Ngorllewin Cymru ac yng nghoridor yr M4. Mae’r cwmni’n dymuno ehangu ei sail cynnyrch, datblygu i sectorau marchnad newydd a’i sefydlu ei hun fel arweinydd ym maes datrysiadau metel pwrpasol yn y farchnad Ewropeaidd ehangach.

  Darllen Mwy Span
  Image: Datblygu Cysyniad Dyfais Newydd I Archwilio a Phrofi Offer Trydanol Mewn Gwasanaeth

  Datblygu Cysyniad Dyfais Newydd I Archwilio a Phrofi Offer Trydanol Mewn Gwasanaeth

  WorksafePAT Ltd yn gwmni sy'n perfformio archwilio a phrofi offer trydanol (PAT) mewn swydd. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ddulliau ymarferol o ynysu ddyfeisiau methu heb gael gwared ar y plwg.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb: Dylunio a Gweithgynhyrchu Gefeiliau Cysyniad

  Astudiaeth Ddichonoldeb: Dylunio a Gweithgynhyrchu Gefeiliau Cysyniad

  Ers 2005, mae DTR Medical wedi cynhyrchu cynnyrch di-haint, defnydd untro ar gyfer y Diwydiant Meddygol. Mae un o'r gweithgareddau Ymchwil a Datblygu'n canolbwyntio ar wella cynnyrch er mwyn sicrhau mantais gystadleuol gynaliadwy i ddod â gwaith cynhyrchu yn ôl i Gymru.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb i Welliannau Aerodynamig i Garafanau

  Astudiaeth Ddichonoldeb i Welliannau Aerodynamig i Garafanau

  Mae’r Fifth Wheel Company yn dylunio a chynhyrchu carfanau moethus i ddibenion hamdden ac unedau symudol ar gyfer gofynion masnachol a gorfodaeth yr heddlu.

  Darllen Mwy Span
  Image: Adennill Signal Cyfradd Curiad Calon Ffetysol o'r Data Sain

  Adennill Signal Cyfradd Curiad Calon Ffetysol o'r Data Sain

  Mae SymlConnect yn gwmni gwybodeg iechyd sy'n arbenigo mewn creu datrysiadau TGCh cost effeithiol ar gyfer gwell cyfathrebu o fewn y systemau presennol ac ymhlith gweithwyr proffesiynol, unrhyw le ac unrhyw bryd, gan ddefnyddio dyfeisiau symudol clyfar er mwyn darparu gofal integredig gwell.

  Darllen Mwy Span
  Image: Modelu llif Cyfrifiadurol Eglur Iawn o Ocsigeneiddwyr y Gwaed

  Modelu llif Cyfrifiadurol Eglur Iawn o Ocsigeneiddwyr y Gwaed

  Cenhadaeth gorfforaethol Haemair yw "i leihau marwolaethau acíwt, gwella bywydau dioddefwyr cronig a darparu dewis arall i drawsblaniadau ysgyfaint".

  Darllen Mwy Span
  Image: Rhagfynegi Methiant Oherwydd Lludded Sodrau di-blwm Mewn Cydrannau Pŵer Electronig Newydd

  Rhagfynegi Methiant Oherwydd Lludded Sodrau di-blwm Mewn Cydrannau Pŵer Electronig Newydd

  Mae Electronic Motion Systems (EMS) yn datblygu ac yn gweithgynhyrchu modiwlau a systemau rheoli ar gyfer peiriannau trosi pŵer a moduron trydanol i’r diwydiant cerbydau.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwilio I Nodweddion Camdroi Casin Neilon a Weithgynhyrchir Drwy Chwistrell-Fowldio

  Ymchwilio I Nodweddion Camdroi Casin Neilon a Weithgynhyrchir Drwy Chwistrell-Fowldio

  Diben ymwneud ASTUTE â’r prosiect hwn oedd helpu’r cwmni i ddod o hyd i’r perthnasoedd rhwng paramedrau’r broses fowldio a geometreg derfynol un o’r cydrannau.

  Darllen Mwy Span