jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Hidlo yn ôl
Cwmni
 • Company
 • Affresol Limited
 • Amcanu Ltd.
 • Calon Cardio-Technology Ltd.
 • Cambrian Printers Ltd.
 • Camplas Technology Ltd.
 • Champion Manufacturing (Safety Headwear) Ltd.
 • Cintec Ltd.
 • CSM Pressing Ltd.
 • DB Mouldings Ltd.
 • Divemex Ltd. & CSM Pressing Ltd.
 • Envirowales Ltd.
 • Fishtec (BVG Airflow)
 • Frontier Medical Ltd.
 • HI-LEX Cble Systems Co. Ltd.
 • Kautex Textron CVS Ltd.
 • LSN Diffusion
 • Lyte Industries (Wales) Ltd.
 • Marine Power Systems Ltd.
 • Moulded Foams Ltd.
 • Ortho Clinical Diagnostics
 • Perpetuus Carbon Technologies Ltd.
 • Qioptiq Limited
 • R-Tek Ltd.
 • Renishaw plc.
 • Seminar Components (UK) Ltd.
 • Silverwing Ltd.
 • Steritouch Ltd.
 • SymlConnect Ltd.
 • Tata Steel Strip Products UK
 • TEAM Precision Pipe Assemblies Ltd.
 • The Aluminium Lighting Company Ltd.
 • The British Rototherm Company Ltd.
 • The Cross-Flow Energy Company Ltd.
 • Voltcom Ltd.
 • Weartech International Ltd.
 • Zimmer Biomet
Sefydliad
 • Institution
 • Aberystwyth University
 • Cardiff University
 • Swansea University
 • University of Wales Trinity Saint David
Arbenigedd
 • Expertise
 • Computational Engineering Modelling
 • Advanced Materials Technology
 • Manufacturing Systems Engineering
Lleoliad
 • Any
 • Blaenau Gwent
 • Bridgend
 • Caerphilly
 • Carmarthenshire
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Denbigshire
 • Gwynedd
 • Isle of Anglesey
 • Merthyr Tydfil
 • Neath/Port Talbot
 • Pembrokeshire
 • Rhondda Cynon Taf
 • Swansea
 • Torfaen
Clirio x
  Image: Ymchwil i Fodelu ac Optimeiddio Dyfeisiau Cymorth Fentriglaidd

  Ymchwil i Fodelu ac Optimeiddio Dyfeisiau Cymorth Fentriglaidd

  Sefydlwyd Calon Cardio yn 2007 ac mae’n rhan o’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Calon Cardio yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o bympiau gwaed mewnblanadwy ar gyfer trin methiant cronig datblygedig yn y galon, y MiniVAD™, Dyfais Fechan Cymorth Fentriglaidd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant a’r Brifysgol yn y Sector Diagnosteg Feddygol

  Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant a’r Brifysgol yn y Sector Diagnosteg Feddygol

  Symudodd Ortho Clinical Diagnostics (OCD) o ganol Caerdydd i ffatri bwrpasol ym Mhencoed yn Ardal Gydgyfeirio Cymru, sef Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, ym mis Hydref 2010.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth ar Sut i Asesu Ymddygiad Lludded Cylchred Isel Colofn Oleuo Gonigol Alwminiwm

  Astudiaeth ar Sut i Asesu Ymddygiad Lludded Cylchred Isel Colofn Oleuo Gonigol Alwminiwm

  Mae methiant colofnau goleuo oherwydd lludded, o ganlyniad i ddirgryniadau a achosir gan wynt a thraffig, wedi cael sylw arbennig yn y blynyddoedd diwethaf wrth i fwy a mwy o oleuadau fethu’n gynt na’r disgwyl ar safleoedd sy’n agored i’r tywydd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb o Fonitro Offer o Bell drwy gyfrwng Ffôn Clyfar

  Astudiaeth Ddichonoldeb o Fonitro Offer o Bell drwy gyfrwng Ffôn Clyfar

  Mae Argraffwyr Cambrian yn gwmni argraffu masnachol yn Aberystwyth, yn arbenigo mewn argraffu niferoedd isel o ddogfennau mewn lliw ar gyfer cylchgronau, llyfrau, catalogau a llyfrynnau. Maent yn gweithredu 24 awr y dydd gan gynhyrchu cylchgronau a llyfrynnau ar gyfer cwsmeriaid ledled y DU.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwiliad Dull Elfen Feidraidd i Offer Archwilio Gollyngiadau Fflwcs Magnetig Newydd

  Ymchwiliad Dull Elfen Feidraidd i Offer Archwilio Gollyngiadau Fflwcs Magnetig Newydd

  Silverwing yw’r prif ddarparwyr offer archwilio Profi Annistrywiol arbenigol ar gyfer tanciau storio, llestri a phibelli yn y diwydiannau olew, nwy a phetrocemegol.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb o Weithgynhyrchu a Gweithrediadau’r Cwmni

  Astudiaeth Ddichonoldeb o Weithgynhyrchu a Gweithrediadau’r Cwmni

  Sefydlwyd y cwmni yn 2008, a’i brif sail cynnyrch oedd cynhyrchu darnau wedi’u peiriannu a chynhyrchion llenfetel i ddiwydiannau lleol cynhenid yng Ngorllewin Cymru ac yng nghoridor yr M4. Mae’r cwmni’n dymuno ehangu ei sail cynnyrch, datblygu i sectorau marchnad newydd a’i sefydlu ei hun fel arweinydd ym maes datrysiadau metel pwrpasol yn y farchnad Ewropeaidd ehangach.

  Darllen Mwy Span
  Image: Adennill Signal Cyfradd Curiad Calon Ffetysol o'r Data Sain

  Adennill Signal Cyfradd Curiad Calon Ffetysol o'r Data Sain

  Mae SymlConnect yn gwmni gwybodeg iechyd sy'n arbenigo mewn creu datrysiadau TGCh cost effeithiol ar gyfer gwell cyfathrebu o fewn y systemau presennol ac ymhlith gweithwyr proffesiynol, unrhyw le ac unrhyw bryd, gan ddefnyddio dyfeisiau symudol clyfar er mwyn darparu gofal integredig gwell.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwilio I Nodweddion Camdroi Casin Neilon a Weithgynhyrchir Drwy Chwistrell-Fowldio

  Ymchwilio I Nodweddion Camdroi Casin Neilon a Weithgynhyrchir Drwy Chwistrell-Fowldio

  Diben ymwneud ASTUTE â’r prosiect hwn oedd helpu’r cwmni i ddod o hyd i’r perthnasoedd rhwng paramedrau’r broses fowldio a geometreg derfynol un o’r cydrannau.

  Darllen Mwy Span