jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Hidlo yn ôl
Cwmni
 • Company
 • Affresol Limited
 • Calon Cardio-Technology Ltd.
 • Cambrian Printers Ltd.
 • Camplas Technology Ltd.
 • Champion Manufacturing (Safety Headwear) Ltd.
 • Cintec Ltd.
 • CSM Pressing Ltd.
 • DB Mouldings Ltd.
 • Divemex Ltd. & CSM Pressing Ltd.
 • Envirowales Ltd.
 • Fishtec (BVG Airflow)
 • Frontier Medical Ltd.
 • Kautex Textron CVS Ltd.
 • LSN Diffusion
 • Lyte Industries (Wales) Ltd.
 • Moulded Foams Ltd.
 • Ortho Clinical Diagnostics
 • Perpetuus Carbon Technologies Ltd.
 • Qioptiq Limited
 • R-Tek Ltd.
 • Renishaw plc.
 • Seminar Components (UK) Ltd.
 • Silverwing Ltd.
 • Steritouch Ltd.
 • Tata Steel Strip Products UK
 • TEAM Precision Pipe Assemblies Ltd.
 • The Aluminium Lighting Company Ltd.
 • The British Rototherm Company Ltd.
 • The Cross-Flow Energy Company Ltd.
 • Voltcom Ltd.
 • Weartech International Ltd.
 • Zimmer Biomet
Sefydliad
 • Institution
 • Aberystwyth University
 • Cardiff University
 • Swansea University
 • University of Wales Trinity Saint David
Arbenigedd
 • Expertise
 • Computational Engineering Modelling
 • Advanced Materials Technology
 • Manufacturing Systems Engineering
Lleoliad
 • Any
 • Blaenau Gwent
 • Bridgend
 • Caerphilly
 • Carmarthenshire
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Denbigshire
 • Gwynedd
 • Isle of Anglesey
 • Merthyr Tydfil
 • Neath/Port Talbot
 • Pembrokeshire
 • Rhondda Cynon Taf
 • Swansea
 • Torfaen
Clirio x
  Image: Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant a’r Brifysgol yn y Sector Diagnosteg Feddygol

  Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant a’r Brifysgol yn y Sector Diagnosteg Feddygol

  Symudodd Ortho Clinical Diagnostics (OCD) o ganol Caerdydd i ffatri bwrpasol ym Mhencoed yn Ardal Gydgyfeirio Cymru, sef Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, ym mis Hydref 2010.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth ar Sut i Asesu Ymddygiad Lludded Cylchred Isel Colofn Oleuo Gonigol Alwminiwm

  Astudiaeth ar Sut i Asesu Ymddygiad Lludded Cylchred Isel Colofn Oleuo Gonigol Alwminiwm

  Mae methiant colofnau goleuo oherwydd lludded, o ganlyniad i ddirgryniadau a achosir gan wynt a thraffig, wedi cael sylw arbennig yn y blynyddoedd diwethaf wrth i fwy a mwy o oleuadau fethu’n gynt na’r disgwyl ar safleoedd sy’n agored i’r tywydd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb o Fonitro Offer o Bell drwy gyfrwng Ffôn Clyfar

  Astudiaeth Ddichonoldeb o Fonitro Offer o Bell drwy gyfrwng Ffôn Clyfar

  Mae Argraffwyr Cambrian yn gwmni argraffu masnachol yn Aberystwyth, yn arbenigo mewn argraffu niferoedd isel o ddogfennau mewn lliw ar gyfer cylchgronau, llyfrau, catalogau a llyfrynnau. Maent yn gweithredu 24 awr y dydd gan gynhyrchu cylchgronau a llyfrynnau ar gyfer cwsmeriaid ledled y DU.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwiliad Dull Elfen Feidraidd i Offer Archwilio Gollyngiadau Fflwcs Magnetig Newydd

  Ymchwiliad Dull Elfen Feidraidd i Offer Archwilio Gollyngiadau Fflwcs Magnetig Newydd

  Silverwing yw’r prif ddarparwyr offer archwilio Profi Annistrywiol arbenigol ar gyfer tanciau storio, llestri a phibelli yn y diwydiannau olew, nwy a phetrocemegol.

  Darllen Mwy Span