jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Cynllun Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd ASTUTE 2020 Cyf: SA.42700

Mae cymorth ASTUTE 2020 wedi’i gofrestru o dan y Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol. 

Prif amcan y cynllun yw caniatáu ysgogi gweithgaredd Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd (RD&I) rhwng diwydiant yng Nghymru a phartneriaid Sefydliadau Addysg Uwch ASTUTE 2020, gan gefnogi ac annog busnesau Cymru i fabwysiadu technolegau uwch, a chynyddu eu cystadleurwydd er mwyn galluogi twf cynaliadwy, trawsffurfiannol yn y diwydiant gweithgynhyrchu.