jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Sesiwn wybodaeth NMBP H2020 Cymru

Mae Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd ac Innovate UK, yn cynnal sesiwn wybodaeth i gyd-daro â rhyddhau rhaglen waith Nanotechnolegau, deunyddiau Uwch, Biotechnoleg a Gweithgynhyrchu a Phrosesu Uwch newydd Horizon 2020 (NMBP 2018-2020) .

Read more

27/10/2017

Image: Sesiwn wybodaeth NMBP H2020 Cymru

Arloesi mewn Busnesau Bach a Chanolig – Gweithdy Horizon 2020

Dyma eich cyfle i ddarganfod mwy am sut mae eich busnes chi yn gallu elwa o’r gyllid Horizon 2020, gan ganolbwyntio ar yr Offeryn BBaCh a Banc Busnes Prydain.

Read more

23/11/2017

Image: Arloesi mewn Busnesau Bach a Chanolig – Gweithdy Horizon 2020

METal - Introduction to Materials Testing in a Manufacturing Environment

This course provides an understanding of the interrelationship between material properties at the atomic, microscopic and macroscopic scale which underpin the mechanical properties of metals and their alloys, polymers, ceramics and composites.

Read more

05/12/2017

Image: METal - 	Introduction to Materials Testing in a Manufacturing Environment

METal - Environmental Impact & Sustainability

With focus on the environment ever increasing and legislation rapidly changing it is becoming more important to understand the influence industry has on the environment. This course provides an education into current legislation and the influence industry is having on the environment.

Read more

06/12/2017

Image: METal - Environmental Impact & Sustainability

METal - Manufacturing Technology

The manufacturing technology course provides an overview of common manufacturing techniques and methods as well as covering some of the technical aspects associated with these techniques.

Read more

13/02/2018

Image: METal - Manufacturing Technology
Image: METaL - Corrosion & Coatings Technology

06/03/2018

METaL - Corrosion & Coatings Technology

This course provides an in-depth understanding of the world of corrosion, the electrochemical mechanisms and methods for preventing corrosion.

Read more

Nod cydweithrediad ASTUTE 2020 gydag ALC oedd adnabod yn fanylach sut mae colofn oleuo’n perfformio

Yn dilyn ymlaen o drefniadau cydweithio llwyddiannus yn ystod cyfnod ariannu ASTUTE yn 2010-2015, nod y cydweithio rhwng ASTUTE 2020 ac ALC oedd nodi’n fanylach union berfformiad colofn oleuo mewn amser go iawn, yn erbyn y lefel o berfformiad a ragfynegwyd.

Read more

04/10/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Nod cydweithrediad ASTUTE 2020 gydag ALC oedd adnabod yn fanylach sut mae colofn oleuo’n perfformio
Image: Aerospace Wales Forum Autumn Newsletter 2017

02/10/2017

Aerospace Wales Forum Autumn Newsletter 2017

Read the latest edition of Aerospace Wales Forum Autumn Newsletter, we hope you find it both interesting and informative.

Read more

ASTUTE 2020 in collaboration with Marine Power Systems Ltd. on their clean, Reliable and Affordable Wave Power Technology

ASTUTE 2020 is working with MPS on generating suitable computational models using information supplied by MPS along with performing finite element analysis on the structure.

Read more

14/09/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: ASTUTE 2020 in collaboration with Marine Power Systems Ltd. on their clean, Reliable and Affordable Wave Power Technology

Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

Roedd Divemex Ltd. yn brofiadol ym maes y diwydiannau morol ac yn sylweddoli bod angen math newydd o angor. Bu ASTUTE 2020 yn cydweithio â Divemex i bennu paramedrau perfformiad, gan gyfeirio’n arbennig at gywirdeb/gallu ailadrodd y safle lansio a safle gwreiddio terfynol yr angor newydd.

Read more

13/09/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020

Ar benwythnos 9fed – 10fed Medi, bu ASTUTE 2020 yn cymryd rhan yng Ngŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Abertawe.

Read more

13/09/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020

Cwmnïau o Gymru yn gallu manteisio ar arbenigedd academaidd yn Industry 4.0

Mae cwmnïau yng Nghymru yn cael cyfle i ddysgu o’r profiad a gafwyd yn nhermau ‘beth weithiodd’ a ‘beth na weithiodd’ yn ystod taith Uni-Pol i gyrraedd Industry 4.0 trwy gydweithio ag ASTUTE 2020.

Read more

25/05/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Cwmnïau o Gymru yn gallu manteisio ar arbenigedd academaidd yn Industry 4.0
Image: Swansea University - Year in Industry

03/03/2017

Swansea University - Year in Industry

The College of Engineering at Swansea University runs a Year in Industry placement scheme. It is a valued scheme for our students who get a chance to be trained as better engineers.

Read more