jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Craidd ASTUTE 2020 yw pedwar o brif Sefydliadau Addysg Uwch Cymru, sef Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS). Bu’r pedwar partner yn cydweithio ers 2010 ar brosiect ASTUTE (2010 – 2015), gan ganolbwyntio ar dechnolegau sy’n ymwneud â gweithgynhyrchu, ac maent yn cynnig swyddogion prosiect hynod gymwysedig ac arbenigedd academaidd o fri er mwyn caniatáu twf trawsffurfiannol a chynaliadwy yn niwydiant gweithgynhyrchu Gorllewin Cymru a’r Cymoedd trwy hwyluso’r broses o fabwysiadu technolegau uwch, cynyddu cystadleurwydd a meithrin cadernid at y dyfodol. 

Bydd Aberystwyth yn ymwneud ag ASTUTE 2020 trwy’r Adran Gyfrifiadureg, a phwyslais yr ymchwil yno yw systemau deallus, gan ganolbwyntio’n bennaf ar feysydd meddalwedd a roboteg.
Darllen Mwy

Bydd elfennau Prifysgol Caerdydd yn ASTUTE 2020 yn cael eu darparu gan bartneriaeth sefydledig a fydd yn cynnwys tri grŵp ymchwil gwahanol, y mae gan bob un ohonynt enw da rhyngwladol am ragoriaeth.
Darllen Mwy

Mae cyfraniad Prifysgol Abertawe i gyflawniad technegol ASTUTE 2020 yn troi o gwmpas y Coleg Peirianneg, ac yn cael ei gyflwyno gan y canolfannau ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol sydd wedi’u lleoli ar Gampws Gwyddoniaeth ac Arloesedd y Bae. Mae gan y canolfannau ymchwil draddodiad hir, hynod lwyddiannus o weithio gyda diwydiant ar waith ymchwil a datblygu blaengar sy’n cael effaith bwysig.
Darllen Mwy

Bydd PCYDDS yn cyfrannu at ASTUTE 2020 mewn cydweithrediad â’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg (FACE) a’r Ysgol Beirianneg, Gweithgynhyrchu a Logisteg ym maes Profion Annistrywiol.
Darllen Mwy