jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Bydd Aberystwyth yn ymwneud ag ASTUTE 2020 trwy’r Adran Gyfrifiadureg, a phwyslais y gwaith ymchwil yno fydd systemau deallus, gan ganolbwyntio’n bennaf ar feysydd meddalwedd a roboteg.

Prif ffocws Aberystwyth fydd thema arbenigol allweddol Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu, gan ganolbwyntio ar ei chryfderau yn y meysydd canlynol:

  • Meddalwedd deallus
  • Rhagoriaeth weithredol
  • Gwella’r broses weithgynhyrchu
  • Rheolaeth restru a chynhyrchu

Mae llawer o’r cyfleoedd i wella cystadleurwydd Diwydiant Gweithgynhyrchu Cymru yn bodoli ym maes casglu, dadansoddi a manteisio ar ddata ynghylch perfformiad gweithgynhyrchu. Gellir gwneud yn fawr o ddau dueddiad cyfrifiadura cwmwl a dadansoddi swmp o ddata er mwyn sicrhau bod gan gwmnïau ddealltwriaeth lawer manylach o gryfderau a gwendidau eu perfformiad, a defnyddio’r ddealltwriaeth honno i wella perfformiad.

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn gweithio gyda chwmnïau gweithgynhyrchu Gorllewin Cymru a’r Cymoedd trwy gyfnewid gwybodaeth ynghylch potensial meddalwedd i wella’u cystadleurwydd, ac yn eu cefnogi i gyflawni’r manteision posibl trwy brosiectau ar y cyd.

Astudiaethau Achos Cysylltiedig