jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Mae prosiect blaenorol ASTUTE (2010 - 2015) wedi llwyddo i ddangos ein bod mewn sefyllfa ardderchog i gefnogi cwmnïau trwy gyfnewid gwybodaeth, a chynnal cydweithio dwys o ran Ymchwil a Datblygiad a phrosiectau Arloesedd ym maes technoleg gweithgynhyrchu.