jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Mae prosiect blaenorol ASTUTE (2010 - 2015) wedi llwyddo i ddangos ein bod mewn sefyllfa ardderchog i gefnogi cwmnïau trwy gyfnewid gwybodaeth, a chynnal cydweithio dwys o ran Ymchwil a Datblygiad a phrosiectau Arloesedd ym maes technoleg gweithgynhyrchu.