jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Hidlo yn ôl
Cwmni
 • Company
 • Affresol Limited
 • Amcanu Ltd.
 • Amnitec Ltd.
 • British Rototherm Company Ltd.
 • Brothers Industries (UK) Ltd.
 • Calon Cardio-Technology Ltd.
 • Cambrian Printers Ltd.
 • Divemex Ltd. & CSM Pressing Ltd.
 • DTR Medical Ltd.
 • Electronic Motion Systems Ltd.
 • Frontier Medical Ltd.
 • FSG Tool & Die Ltd.
 • Haemair Ltd.
 • HI-LEX Cble Systems Co. Ltd.
 • Kautex Textron CVS Ltd.
 • Lyte Industries (Wales) Ltd.
 • Marine Power Systems Ltd.
 • Markes International Ltd.
 • Morvus Technology Ltd.
 • Ortho Clinical Diagnostics
 • Red Dragon Flagmakers Ltd.
 • Sandvik Osprey Ltd.
 • Silverwing Ltd.
 • Spectrum Technologies Ltd.
 • Styrene Systems Ltd.
 • SymlConnect Ltd.
 • TEAM Precision Pipe Assemblies Ltd.
 • The Aluminium Lighting Company Ltd.
 • The Fifth Wheel Company Ltd.
 • The Smart Container Company Ltd.
 • TWI Limited
 • Ultrawave Ltd.
 • Weartech International Ltd.
 • WorksafePAT Ltd.
Sefydliad
 • Institution
 • Aberystwyth University
 • Cardiff University
 • Swansea University
 • University of Wales Trinity Saint David
Arbenigedd
 • Expertise
 • Computational Engineering Modelling
 • Advanced Materials Technology
 • Circular Economy
 • Manufacturing Systems Engineering
Lleoliad
 • Any
 • Bridgend
 • Caerphilly
 • Cardiff
 • Carmarthenshire
 • Ceredigion
 • Denbigshire
 • Merthyr Tydfil
 • Neath/Port Talbot
 • Pembrokeshire
 • Rhondda Cynon Taf
 • Swansea
 • Torfaen
 • Wrexham
Clirio x
  Image: Ymchwiliadau Cyfrifiadurol ac Arbrofol gan Ddiwydiant ac Academia i mewn i Offeryn Mowldio ar gyfer Cynwysyddion Bwyd Alwminiwm

  Ymchwiliadau Cyfrifiadurol ac Arbrofol gan Ddiwydiant ac Academia i mewn i Offeryn Mowldio ar gyfer Cynwysyddion Bwyd Alwminiwm

  Trodd FSG at dîm ASTUTE 2020 am gymorth i wella perfformiad y cydrannau offer gwasgu a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu cynwysyddion bwyd alwminiwm ochrau safonol a llyfn megis y rhai ar gyfer cludfwyd, bwyd wedi’i rewi, pwdinau a phrydau awyren.

  Darllen Mwy Span
  Image: Brother Industries (U.K.) Ltd. yn Lansio Cetris Inc a Gynhyrchwyd â Phlastig a Ailgylchwyd yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

  Brother Industries (U.K.) Ltd. yn Lansio Cetris Inc a Gynhyrchwyd â Phlastig a Ailgylchwyd yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

  Mae’r cwmni’n mabwysiadu egwyddorion ‘Economi Gylchol’, gan roi’r cwmni ar flaen y gad fel gweithgynhyrchydd egwyddorol a chynaliadwy o gydrannau plastig, a dod yn Ganolfan Technoleg Ailgylchu (RTC) ar gyfer Grŵp Brother yn fyd-eang. Bu ASTUTE 2020 yn cefnogi BIUK i ymchwilio i anawsterau technegol defnyddio deunyddiau Polystyren Effaith Uchel (HIPS) a ailgylchwyd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Gweithgynhyrchydd o Ferthyr Tydfil yn Cyflawni Manteision Amgylcheddol ac Arbedion Cost Sylweddol yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

  Gweithgynhyrchydd o Ferthyr Tydfil yn Cyflawni Manteision Amgylcheddol ac Arbedion Cost Sylweddol yn sgîl Trefniant Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia

  Nod y trefniant cydweithio rhwng ASTUTE 2020 ac Amnitec oedd deall cyfansoddiad metelegol uniad copr a dur gwrthstaen a weldiwyd, er mwyn sicrhau mwy o gysondeb, gwella ansawdd y weldiau hyn i ddileu gollyngiadau, a lleihau’r sgrap mewn cynnyrch sy’n defnyddio’r dull weldio hwn, gan wella cynhyrchiant a chystadleurwydd y cwmni yn y farchnad arbenigol hon.

  Darllen Mwy Span
  Image: Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia yn cyfrannu at Achrediad Proses Stripio Gwifrau â Laser ar gyfer Diwydiannau Awyrofod

  Cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia yn cyfrannu at Achrediad Proses Stripio Gwifrau â Laser ar gyfer Diwydiannau Awyrofod

  Mae ASTUTE 2020 wedi bod yn gweithio gyda Spectrum i brofi ac arddangos nad yw’r broses o stripio gwifrau â laser yn cael unrhyw effaith niweidiol ar briodweddau trydanol a ffisegol y gwifrau a’r ceblau a ddefnyddir yn y diwydiant awyrofod.

  Darllen Mwy Span
  Image: Diwydiant ac Academia’n Cydweithio ar Ddyfais IoT sy’n troi Cegiau Cwrw yn Gynwysyddion Clyfar ar Unwaith

  Diwydiant ac Academia’n Cydweithio ar Ddyfais IoT sy’n troi Cegiau Cwrw yn Gynwysyddion Clyfar ar Unwaith

  Mae’r trefniant cydweithio unigryw rhwng The Smart Container Company ac ASTUTE 2020 wedi defnyddio arbenigedd o fri ym maes systemau gweithgynhyrchu i ymchwilio i ddulliau o reoli lefel hylif a chanfod dichonoldeb dulliau cynaeafu ynni i roi pŵer i’r ddyfais IoT trwy ddefnyddio synwyryddion.

  Darllen Mwy Span
  Image: Profi a Gwerthuso Priodweddau Ffisegol System Gysgu a Chot Arloesol Modiwlaidd ar y Cyd (ROOF)

  Profi a Gwerthuso Priodweddau Ffisegol System Gysgu a Chot Arloesol Modiwlaidd ar y Cyd (ROOF)

  Trodd RDF at dîm ASTUTE 2020 yn PCYDDS er mwyn ymgysylltu â’u harbenigedd helaeth ym maes Deunyddiau Uwch a galluoedd profi confensiynol ac anninistriol (NDT). Y cais oedd cydweithio er mwyn optimeiddio ROOF a sicrhau bod y dilledyn yn addas at y diben ac yn perfformio o dan yr amodau mwyaf eithafol.

  Darllen Mwy Span
  Image: Gweithgynhyrchydd Pwysig Offeryniaeth Ddiwydiannol ym Mhort Talbot yn Ymchwilio i Allu fydd yn Arwain y Byd o ran Rhagfynegi Lefel Sŵn

  Gweithgynhyrchydd Pwysig Offeryniaeth Ddiwydiannol ym Mhort Talbot yn Ymchwilio i Allu fydd yn Arwain y Byd o ran Rhagfynegi Lefel Sŵn

  Mae ASTUTE 2020 wedi bod yn gweithio gyda British Rototherm i ddangos gallu offer modelu rhifiadol i fodelu’n acwstig, gan ragfynegi lefelau sŵn y gostyngwyr gwasgedd, trwy gyfuno arbenigedd y cwmni ym maes rheoli a mesur llif ag arbenigedd tîm ASTUTE 2020 mewn modelu cyfrifiadurol.

  Darllen Mwy Span
  Image: Menter Gwobrau’r Frenhines yn rhagweld Twf a Gwelliant yn sgîl trefniant Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant ac Academia

  Menter Gwobrau’r Frenhines yn rhagweld Twf a Gwelliant yn sgîl trefniant Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant ac Academia

  Mae’r prosiect hwn gydag ASTUTE 2020 wedi helpu i wella gwydnwch systemau gweithgynhyrchu Markes International a’u cadwyn gyflenwi trwy gymhwyso methodolegau newydd megis Cadarn Ystwyth Diwastraff Hyblyg (RALF) a galluoedd deinamig. Mae disgwyl i’r ymchwil fydd yn parhau fel rhan o’r prosiect hwn arwain at well reolaeth ar stocrestri trwy weithredu system ragfynegi well fydd yn addas ar gyfer llyfr archebion cymysg o eitemau cyflym, araf a rhai sy’n cael eu gwerthu’n anfynych.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwil Technoleg Uwchsain ar gyfer Canlyniadau Glanhau o Ansawdd Uchel

  Ymchwil Technoleg Uwchsain ar gyfer Canlyniadau Glanhau o Ansawdd Uchel

  Trodd Ultrawave at ASTUTE 2020 oherwydd bod y cwmni am wella a datblygu eu dealltwriaeth o fecanwaith adlynol thermogypladau; cyflymu trefn brofi cysylltiad newydd, a meithrin hyder yn yr ateb newydd, gan wella dibynadwyedd ac estyn y cyfnod rhwng gwasanaethau.

  Darllen Mwy Span
  Image: Dull Gwell o gynhyrchu Powdwr yn golygu bod modd creu rhannau Archaloi Nicel Tymheredd Uchel (H-X) heb graciau drwy Weithgynhyrchu Ychwanegion

  Dull Gwell o gynhyrchu Powdwr yn golygu bod modd creu rhannau Archaloi Nicel Tymheredd Uchel (H-X) heb graciau drwy Weithgynhyrchu Ychwanegion

  Penderfynodd Sandvik Osprey Ltd. gydweithio â rhaglen ASTUTE 2020 i sicrhau gwell dealltwriaeth o’r mecanweithiau sy’n rheoli cracio poeth ac i asesu gwahanol ddulliau o fynd ati i ddileu micrograciau mewn rhannau H-X â luniwyd drwy AM, gan gynnwys (1) optimeiddio cyfansoddiad yr aloi a (2) defnyddio ychwanegiadau nanoronynnau. Bydd galluogi cynhyrchu rhannau H-X heb graciau drwy Weithgynhyrchu Ychwanegion yn agor y posibiliadau ar gyfer cymwysiadau diwydiannol newydd, a bydd hyn yn ei dro, gobeithio, yn cynyddu’r galw am bowdwr archaloi nicel o ansawdd uchel.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwil academaidd yn cefnogi Arbenigwyr Profi NDT i barhau i hyrwyddo peirianneg a gweithgynhyrchu blaengar yng Nghymru

  Ymchwil academaidd yn cefnogi Arbenigwyr Profi NDT i barhau i hyrwyddo peirianneg a gweithgynhyrchu blaengar yng Nghymru

  Roedd y prosiect a ddeilliodd o hyn yn drefniant cydweithio rhwng Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a TWI. O ganlyniad uniongyrchol i’r cydweithio, crëwyd dwy swydd newydd yng nghyfleuster Port Talbot, fel bod modd i TWI addasu dyluniad cyfredol eu system gyflwyno cyplad dŵr uwchsonig yn y ddyfais IntACom

  Darllen Mwy Span
  Image: Cwmni peirianneg yn ceisio trefniant cydweithio rhwng diwydiant ac academia i ddatblygu technoleg lefel uwch dwysáu â gwres er mwyn ailgylchu deunydd gwastraff sbwng ehangedig

  Cwmni peirianneg yn ceisio trefniant cydweithio rhwng diwydiant ac academia i ddatblygu technoleg lefel uwch dwysáu â gwres er mwyn ailgylchu deunydd gwastraff sbwng ehangedig

  Mae’r prosiect hwn wedi cynorthwyo Styrene Systems i ddod yn nes at eu hamcan o baratoi pecyn o gynlluniau manwl ac arbenigedd y gellir ei werthu neu ei drwyddedu i weithgynhyrchwyr trydydd parti er mwyn cynhyrchu’r dyfeisiau hyn ar raddfa fawr.

  Darllen Mwy Span
  Image: Cydweithrediad rhwng diwydiant a’r byd academaidd yn targedu’r diwydiant morol trwy Ddatrysiadau Angori’r Genhedlaeth Nesaf

  Cydweithrediad rhwng diwydiant a’r byd academaidd yn targedu’r diwydiant morol trwy Ddatrysiadau Angori’r Genhedlaeth Nesaf

  Bu’r ymchwil ar y cyd â thîm ASTUTE 2020 ym Mhrifysgol Caerdydd yn optimeiddio’r angor newydd er mwyn darparu’r perfformiad strwythurol a’r addasrwydd gorau posibl ar gyfer gweithgynhyrchu graddfa lawn. Nod y prosiect oedd gwerthuso’r perfformiad a modelu’r prif baramedrau, yn arbennig y dull o wreiddio ar wely’r môr, er mwyn canfod cyfleoedd i optimeiddio’r dyluniad a’r gallu i’w weithgynhyrchu ymhellach.

  Darllen Mwy Span
  Image: Affresol Ltd. - Gweithgynhyrchu TPR®: Cymhwyso Technoleg Uwch i Wella’r Cynnyrch, Technoleg, Rheolaeth a Monitro

  Affresol Ltd. - Gweithgynhyrchu TPR®: Cymhwyso Technoleg Uwch i Wella’r Cynnyrch, Technoleg, Rheolaeth a Monitro

  Ar ôl cydweithio’n llwyddiannus ag ASTUTE yn ystod cyfnod cyllido 2010 – 2015, mae Affresol yn parhau i ymdrechu i sicrhau gwelliannau o fewn y cwmni, ac maen nhw’n defnyddio arbenigedd ASTUTE 2020 i ddatblygu a gwella effeithlonrwydd y broses weithgynhyrchu trwy wella dulliau sydd eisoes yn bodoli neu greu rhai newydd sy’n fwy addas ar gyfer deunydd TPR®.

  Darllen Mwy Span
  Image: Optimeiddio proses weldio robotig yn arwain at gyflwyno cynhyrchion newydd a chreu swyddi newydd ar gyfer Lyte Ladders

  Optimeiddio proses weldio robotig yn arwain at gyflwyno cynhyrchion newydd a chreu swyddi newydd ar gyfer Lyte Ladders

  Nododd Lyte ac ASTUTE 2020 dair her ymchwil fel rhan o brosiect ymchwil sawl cam lle manteisiwyd yn llawn ar arbenigedd ASTUTE 2020 mewn Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu, Technoleg Deunyddiau Lefel Uwch, a Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol, er mwyn optimeiddio’r prosesau cyn weldio, y gosodiadau weldio robotig, a’r protocol rheoli ansawdd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Team Precision Pipe Assemblies Ltd. - Cymharu Efelychu a Mapio Llif Gwerth yng Nghynllun Celloedd

  Team Precision Pipe Assemblies Ltd. - Cymharu Efelychu a Mapio Llif Gwerth yng Nghynllun Celloedd

  Mae TEAM Precision Pipe Assemblies Ltd., yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, yn gweithgynhyrchu amrywiaeth o gydosodiadau gwaith pibellau manwl, cymhleth ar gyfer systemau gwresogi, awyru a chyflyru aer (HVAC) a chydrannau eraill sy’n trafod hylif ar gyfer y diwydiant moduron. Roedd TEAM Precision yn ceisio cefnogaeth gydweithredol gan ASTUTE 2020 i sicrhau gwell dealltwriaeth o’u galluoedd a’u capasiti gweithgynhyrchu presennol, a ffyrdd o ganfod gwelliannau posibl.

  Darllen Mwy Span
  Image: Weartech International Ltd. - Esblygu’r Capasiti Ymchwil i greu Aloiau Aml-gyfansawdd sy’n Gwrthsefyll Traul – Dull Gweithredu Microstrwythur

  Weartech International Ltd. - Esblygu’r Capasiti Ymchwil i greu Aloiau Aml-gyfansawdd sy’n Gwrthsefyll Traul – Dull Gweithredu Microstrwythur

  Y disgwyl yw y bydd gwybodaeth weithgynhyrchu uwch Weartech yn cynyddu trwy ymgysylltu a chydweithio ag ASTUTE 2020, ac y bydd yr wybodaeth honno, ochr yn ochr â rhai gwelliannau, yn cael ei chymhwyso’n fwy cyffredinol i’r gwaith cynhyrchu, fel bod enillion ychwanegol i Weartech.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymdrech parhaus gweithgynhyrchwr o Gymru i wella technolegau’n dwyn ffrwyth wrth i gydweithrediad rhwng diwydiant a’r byd academaidd arwain at dwf sylweddol mewn swyddi

  Ymdrech parhaus gweithgynhyrchwr o Gymru i wella technolegau’n dwyn ffrwyth wrth i gydweithrediad rhwng diwydiant a’r byd academaidd arwain at dwf sylweddol mewn swyddi

  Nod y prosiect ar y cyd ag ASTUTE 2020 yw cefnogi uchelgais Weartech, sef cynyddu eu cyfran o’r farchnad (cynnydd o hyd at 30% ar archebion), fel bod y cwmni’n cyrraedd trosiant posibl o £15 miliwn yn y dyfodol.

  Darllen Mwy Span
  Image: Creu swyddi ac ehangu’r amrywiaeth o gynnyrch ar gyfer Kautex drwy Gydweithrediad Diwydiant-Academia

  Creu swyddi ac ehangu’r amrywiaeth o gynnyrch ar gyfer Kautex drwy Gydweithrediad Diwydiant-Academia

  Yn dilyn cyfres o brosiectau cydweithio llwyddiannus yn ystod cyfnod ariannu ASTUTE yn 2010 – 2015, llwyddodd Kautex i ddefnyddio’r wybodaeth a gafwyd o’r prosiectau blaenorol i ddatblygu dau o’u dyluniadau eu hunain ar gyfer ffroenellau. Er mwyn cynyddu dealltwriaeth Kautex ymhellach o baramedrau allweddol y ffroenellau, cynhaliwyd prosiect ar y cyd ar batrymau llif yr hylif gydag ASTUTE 2020.

  Darllen Mwy Span
  Image: Mwyafu canlyniadau cynaliadwyedd cynnyrch mewn mwy o werthiannau ac ehangu ar gyfer Frontier Medical

  Mwyafu canlyniadau cynaliadwyedd cynnyrch mewn mwy o werthiannau ac ehangu ar gyfer Frontier Medical

  Yn dilyn cydweithio llwyddiannus rhwng Frontier ac ASTUTE (2010 – 2015) ar Repose® a ffocws parhaus Frontier ar barhau’n gystadleuol, defnyddio deunyddiau newydd ac optimeiddio prosesau, rhychwantwyd prosiect Ymchwil a Datblygu (R&D) ar y cyd ag ASTUTE 2020.

  Darllen Mwy Span
  Image: Cydweithrediad ffyniannus rhwng diwydiant a’r byd academaidd yn arwain at sefydlu cwmni deilliedig ar gyfer gweithgynhyrchwr colofnau goleuadau

  Cydweithrediad ffyniannus rhwng diwydiant a’r byd academaidd yn arwain at sefydlu cwmni deilliedig ar gyfer gweithgynhyrchwr colofnau goleuadau

  Cefnogodd ASTUTE 2020 ALC ag astudiaeth ddichonoldeb yn ystod cyfnodau cychwynnol datblygu’r cysyniad o system i fonitro iechyd colofnau.

  Darllen Mwy Span
  Image: Cydweithrediad a leolir yn Abertawe’n arwain at arloesedd ym maes ynni’r llanw

  Cydweithrediad a leolir yn Abertawe’n arwain at arloesedd ym maes ynni’r llanw

  Mae Marine Power Systems (MPS), yn Abertawe, yn datblygu Trawsnewidydd Ynni Tonnau i fynd i’r afael â heriau echdynnu ynni o’r tonnau am gost ymarferol. Mae angen ymchwil gyfrifiadurol ar strwythur yr arnofyn i ganiatáu i MPS asesu addasrwydd y cydrannau a lleiafu risg y cyfnodau adeiladu a phrofi.

  Darllen Mwy Span
  Image: Calon Caerdio-Technology Ltd. - Ymchwil i Fodelu ac Optimeiddio Dyfeisiau Cymorth Fentriglaidd

  Calon Caerdio-Technology Ltd. - Ymchwil i Fodelu ac Optimeiddio Dyfeisiau Cymorth Fentriglaidd

  Sefydlwyd Calon Cardio yn 2007 ac mae’n rhan o’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Calon Cardio yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o bympiau gwaed mewnblanadwy ar gyfer trin methiant cronig datblygedig yn y galon, y MiniVAD™, Dyfais Fechan Cymorth Fentriglaidd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth ar Sut i Asesu Ymddygiad Lludded Cylchred Isel Colofn Oleuo Gonigol Alwminiwm

  Astudiaeth ar Sut i Asesu Ymddygiad Lludded Cylchred Isel Colofn Oleuo Gonigol Alwminiwm

  Mae methiant colofnau goleuo oherwydd lludded, o ganlyniad i ddirgryniadau a achosir gan wynt a thraffig, wedi cael sylw arbennig yn y blynyddoedd diwethaf wrth i fwy a mwy o oleuadau fethu’n gynt na’r disgwyl ar safleoedd sy’n agored i’r tywydd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb o Fonitro Offer o Bell drwy gyfrwng Ffôn Clyfar

  Astudiaeth Ddichonoldeb o Fonitro Offer o Bell drwy gyfrwng Ffôn Clyfar

  Mae Argraffwyr Cambrian yn gwmni argraffu masnachol yn Aberystwyth, yn arbenigo mewn argraffu niferoedd isel o ddogfennau mewn lliw ar gyfer cylchgronau, llyfrau, catalogau a llyfrynnau. Maent yn gweithredu 24 awr y dydd gan gynhyrchu cylchgronau a llyfrynnau ar gyfer cwsmeriaid ledled y DU.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwiliad Dull Elfen Feidraidd i Offer Archwilio Gollyngiadau Fflwcs Magnetig Newydd

  Ymchwiliad Dull Elfen Feidraidd i Offer Archwilio Gollyngiadau Fflwcs Magnetig Newydd

  Silverwing yw’r prif ddarparwyr offer archwilio Profi Annistrywiol arbenigol ar gyfer tanciau storio, llestri a phibelli yn y diwydiannau olew, nwy a phetrocemegol.

  Darllen Mwy Span
  Image: Datblygu Prawf Pwynt Gofal i Ganfod Canserau Wrogenhedlol

  Datblygu Prawf Pwynt Gofal i Ganfod Canserau Wrogenhedlol

  Sefydlwyd cwmni fferyllol Morvus Technology Cyf. ym mis Ebrill 2004 i ecsbloetio arbenigedd cadarn ei sylfaenwyr ym meysydd darganfod cyffuriau a thargedau a masnacheiddio technoleg newydd.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb o Weithgynhyrchu a Gweithrediadau’r Cwmni

  Astudiaeth Ddichonoldeb o Weithgynhyrchu a Gweithrediadau’r Cwmni

  Sefydlwyd y cwmni yn 2008, a’i brif sail cynnyrch oedd cynhyrchu darnau wedi’u peiriannu a chynhyrchion llenfetel i ddiwydiannau lleol cynhenid yng Ngorllewin Cymru ac yng nghoridor yr M4. Mae’r cwmni’n dymuno ehangu ei sail cynnyrch, datblygu i sectorau marchnad newydd a’i sefydlu ei hun fel arweinydd ym maes datrysiadau metel pwrpasol yn y farchnad Ewropeaidd ehangach.

  Darllen Mwy Span
  Image: Datblygu Cysyniad Dyfais Newydd I Archwilio a Phrofi Offer Trydanol Mewn Gwasanaeth

  Datblygu Cysyniad Dyfais Newydd I Archwilio a Phrofi Offer Trydanol Mewn Gwasanaeth

  WorksafePAT Ltd yn gwmni sy'n perfformio archwilio a phrofi offer trydanol (PAT) mewn swydd. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ddulliau ymarferol o ynysu ddyfeisiau methu heb gael gwared ar y plwg.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb: Dylunio a Gweithgynhyrchu Gefeiliau Cysyniad

  Astudiaeth Ddichonoldeb: Dylunio a Gweithgynhyrchu Gefeiliau Cysyniad

  Ers 2005, mae DTR Medical wedi cynhyrchu cynnyrch di-haint, defnydd untro ar gyfer y Diwydiant Meddygol. Mae un o'r gweithgareddau Ymchwil a Datblygu'n canolbwyntio ar wella cynnyrch er mwyn sicrhau mantais gystadleuol gynaliadwy i ddod â gwaith cynhyrchu yn ôl i Gymru.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant a’r Brifysgol yn y Sector Diagnosteg Feddygol

  Ymchwil ar y Cyd rhwng Diwydiant a’r Brifysgol yn y Sector Diagnosteg Feddygol

  OCD oedd un o’r cwmnïau cyntaf i ASTUTE-Caerdydd gydweithio â hwy, yn gyntaf drwy i ni hwyluso gweithdy arloesi i lunio ac yna ddatblygu map ffordd i fodloni gofynion ymchwil ac anghenion diwydiannol OCD, a pharu’r rheini â sgiliau ASTUTE.

  Darllen Mwy Span
  Image: Astudiaeth Ddichonoldeb i Welliannau Aerodynamig i Garafanau

  Astudiaeth Ddichonoldeb i Welliannau Aerodynamig i Garafanau

  Mae’r Fifth Wheel Company yn dylunio a chynhyrchu carfanau moethus i ddibenion hamdden ac unedau symudol ar gyfer gofynion masnachol a gorfodaeth yr heddlu.

  Darllen Mwy Span
  Image: Adennill Signal Cyfradd Curiad Calon Ffetysol o'r Data Sain

  Adennill Signal Cyfradd Curiad Calon Ffetysol o'r Data Sain

  Mae SymlConnect yn gwmni gwybodeg iechyd sy'n arbenigo mewn creu datrysiadau TGCh cost effeithiol ar gyfer gwell cyfathrebu o fewn y systemau presennol ac ymhlith gweithwyr proffesiynol, unrhyw le ac unrhyw bryd, gan ddefnyddio dyfeisiau symudol clyfar er mwyn darparu gofal integredig gwell.

  Darllen Mwy Span
  Image: Modelu llif Cyfrifiadurol Eglur Iawn o Ocsigeneiddwyr y Gwaed

  Modelu llif Cyfrifiadurol Eglur Iawn o Ocsigeneiddwyr y Gwaed

  Cenhadaeth gorfforaethol Haemair yw "i leihau marwolaethau acíwt, gwella bywydau dioddefwyr cronig a darparu dewis arall i drawsblaniadau ysgyfaint".

  Darllen Mwy Span
  Image: Rhagfynegi Methiant Oherwydd Lludded Sodrau di-blwm Mewn Cydrannau Pŵer Electronig Newydd

  Rhagfynegi Methiant Oherwydd Lludded Sodrau di-blwm Mewn Cydrannau Pŵer Electronig Newydd

  Mae Electronic Motion Systems (EMS) yn datblygu ac yn gweithgynhyrchu modiwlau a systemau rheoli ar gyfer peiriannau trosi pŵer a moduron trydanol i’r diwydiant cerbydau.

  Darllen Mwy Span
  Image: Ymchwilio I Nodweddion Camdroi Casin Neilon a Weithgynhyrchir Drwy Chwistrell-Fowldio

  Ymchwilio I Nodweddion Camdroi Casin Neilon a Weithgynhyrchir Drwy Chwistrell-Fowldio

  Diben ymwneud ASTUTE â’r prosiect hwn oedd helpu’r cwmni i ddod o hyd i’r perthnasoedd rhwng paramedrau’r broses fowldio a geometreg derfynol un o’r cydrannau.

  Darllen Mwy Span