jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Ymchwiliad Dull Elfen Feidraidd i Offer Archwilio Gollyngiadau Fflwcs Magnetig Newydd

Ymchwiliad Dull Elfen Feidraidd i Offer Archwilio Gollyngiadau Fflwcs Magnetig Newydd

Busnes: Silverwing (UK) Ltd.

Arbenigedd: Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol Hyd: 2 Flynedd

Technoleg: Dadansoddi Elfennau Meidraidd, Gollyngiadau Fflwcs Magnetig, NDT

Cefndir


Silverwing yw’r prif ddarparwyr offer archwilio Profi Annistrywiol arbenigol ar gyfer tanciau storio, llestri a phibelli yn y diwydiannau olew, nwy a phetrocemegol. Yn 1991-92 arweiniodd polisi’r Cwmni o sicrhau mantais dechnegol dros ei gystadleuwyr at fuddsoddi yn natblygiad offer Gollyngiadau Fflwcs Magnetig (MFL) i ganfod cyrydiad o dan y llawr mewn tanciau mawr a ddefnyddir i storio hylifau. Yn y lle cyntaf, y bwriad oedd darparu gwasanaeth archwilio ychwanegol at bortffolio’r cwmni ar gyfer ein cleientiaid petrocemegol, ac yn 1992 Silverwing oedd y trydydd cwmni yn y byd i gael sganiwr llawr MFL gweithredol.

lwyddiant yr offer MFL wedi lledaenu i bob rhan o’r diwydiant, ac yn dilyn ymholiadau o’r UDA a Sawdi-Arabia penderfynwyd ychwanegu gweithgynhyrchu a gwerthu offer at weithgarwch y cwmni. Mewn ymateb uniongyrchol i geisiadau gan gwsmeriaid – aethpwyd ati i ddatblygu system storio cyfrifiadurol, gwerthuso a mapio canlyniadau MFL,  a arweiniodd at ddatblygu’r system Floormap MFL, a dyma bellach brif sganiwr mapio llawr MFL y byd. Yn fwy diweddar, mae’r cwmni wedi mynd ati i ddatblygu’r dechnoleg MFL ymhellach i gynnig galluoedd archwilio gwell ac uwch i’r system Floormap, gan ymgorffori gwahaniaethu diffygion arwyneb pell ac agos.

Prosiect


Mae’r prosiect ASTUTE wedi cynnwys cynnal efelychiadau electromagnetig FFA i optimeiddio geometreg magnetig parhaol a chynhyrchu signalau ffug ar gyfer rhyngweithiadau maes / diffygion magnetig ar gyfer gwerthuso a dadansoddi.

Heriau


Floormap3D Silverwing gyda thechnoleg STARS yw’r system archwilio tanciau storio offer Gollyngiadau Fflwcs Magnetig (MFL) sy’n perfformio orau ar y farchnad heddiw. Gan adeiladu ar 20 mlynedd o brofiad a’r gwerthwr gorau, y FloormapVS2i, mae Silverwing wedi datblygu gwahaniaethu diffygion brig a gwaelod drwy ddefnyddio synwyryddion amharodrwydd bwlch aer topoleg arwyneb (STARS), gan alluogi peirianwyr tanciau i benderfynu ar y strategaeth atgyweirio fwyaf effeithlon ac i wella asesiadau o’r oes sy’n weddill (RLA) a rhaglenni cynnal a chadw archwilio sy’n seiliedig ar risg (RBI).

“Mae’r rhaglen ASTUTE wedi helpu Silverwing i gadw’i safle blaenllaw yn y maes archwilio lloriau tanciau storio. Drwy’r cydweithredu hwn, mae efelychiadau FEA magnetig wedi rhoi arweiniad gwerthfawr i’r tîm datblygu cynnyrch. Mae’r wybodaeth a gafwyd yn sgil y gwaith hwn wedi cael ei defnyddio i ddatblygu technegau i wella sut mae’r data ar brif sganiwr llawr tanciau Silverwing yn cael ei gyflwyno. Mae hyn hefyd yn debygol o arwain at ddatblygu cynnyrch newydd a fydd yn cynnwys archwilio drwy ddefnyddio magneteg a dosbarthu cyrydiad”

- Neil Pearson, Rheolwr Datblygu

Lawrlwythio’r astudiaeth achosDownload Case study DocumentYn ôl