jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Astudiaeth Ddichonoldeb o Fonitro Offer o Bell drwy gyfrwng Ffôn Clyfar

Astudiaeth Ddichonoldeb o Fonitro Offer o Bell drwy gyfrwng Ffôn Clyfar

Busnes: Cambrian Printers Ltd.

Arbenigedd: Manufacturing Systems Engineering Hyd: 4 mis

Meysydd Canlyniadau: Gwella Rheolaeth ac Effeithlonrwydd Offer   Technoleg: Meddalwedd Deallus

Cefndir


Mae Argraffwyr Cambrian yn gwmni argraffu masnachol yn Aberystwyth, yn arbenigo mewn argraffu niferoedd isel o ddogfennau mewn lliw ar gyfer cylchgronau, llyfrau, catalogau a llyfrynnau. Maent yn gweithredu 24 awr y dydd gan gynhyrchu cylchgronau a llyfrynnau ar gyfer cwsmeriaid ledled y DU.

Prosiect


Mae bod ar waith 24 awr y dydd yn golygu na all yr arbenigedd gorau fod ar y safle bob amser, ac yr oedd y rheolwyr eisiau archwilio dichonoldeb technegol cymryd data o’r systemau monitro masnachol a’u darparu i reolwyr ar ffonau clyfar.

 Heriau


Canlyniad yr astudiaeth ddichonoldeb gan ASTUTE ac Argraffwyr Cambrian yw system sy’n darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i reolwyr am berfformiad a statws pob peiriant y mae staff yn gweithio arnynt ar unrhyw adeg, a statws pob archeb ac anfoneb.  Mae modd i’r rheolwyr osod y feddalwedd fel ei bod yn cysylltu â hwy drwy’r ffôn os bydd amodau penodol yn digwydd, e.e. os bydd peiriant argraffu allweddol ddim yn gweithio am fwy na dwy awr.

Effaith


Mae’r meddalwedd monitro wedi dangos ei bod yn bosibl galluogi staff rheoli gweithgareddau i gadw llygad yn fwy effeithiol ar yr hyn sy’n digwydd yn y ffatri gan ddefnyddio’u ffonau clyfar. Mae hyn yn gwella effeithlonrwydd ac amser gweithredol peiriannau argraffu. Mae hefyd yn rhoi’r arfau i reolwyr gadw golwg well ar yr hyn sy’n digwydd yn y ffatri, ac yn gwneud Argraffwyr Cambrian yn fwy cystadleuol o ganlyniad.

“Pan gawsom sgwrs gyntaf gyda thîm Astute ynghylch ein gweledigaeth ar gyfer ap iPhone, gwnaeth rhagoriaeth dechnegol y tîm argraff fawr arnom. Yr oedd yn ymddangos y gallai ein meddyliau a’n dychmygion rhyfeddaf gael eu cynhyrchu’n hynod rwydd, ac yn weddol ddidrafferth. Mae ymddangosiad yr ap yn union fel yr oeddem am iddo fod ac mae wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n gweithgareddau bob dydd. Mae’r ap bellach yn ffefryn mawr ac edrychir arno’n ddyddiol gan bawb sydd â mynediad ato, ac mae’n fwyaf defnyddiol pan fydd uwch reolwyr yn gorfod bod i ffwrdd ar fusnes, fel y gallant gadw golwg ar yr hyn sy’n digwydd”

- David Lowe, Cyfarwyddwr Masnachol

Lawrlwythio’r astudiaeth achosDownload Case study Document


Publications

The Effect of Engineered Surface Topography on the Tribology of CFR-PEEK for Novel Hip Implant Materials

Authors: H. Wyatt, M. Elliott, P. Revill, A. Clarke

Publication: Journal - Biotribology (2016) Vol.7

Yn ôl