jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Ymchwilio I Nodweddion Camdroi Casin Neilon a Weithgynhyrchir Drwy Chwistrell-Fowldio

Ymchwilio I Nodweddion Camdroi Casin Neilon a Weithgynhyrchir Drwy Chwistrell-Fowldio

Busnes: HI-LEX Cable System Co. Ltd

Arbenigedd: Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol Hyd: 16 wythnos

Meysydd Canlyniadau: Dileu Problemau Camdroi

Technoleg: Calorimetreg sganio gwahaniaethol (DSC), Dadansoddi llif y mowldio, Microsgopeg ddigidol

Cefndir


Cafodd Cwmni HI-LEX Cable System Cyf. ei sefydlu yn 2000 ac mae’n cynhyrchu dyfeisiau a cheblau rheoli electromecanyddol i’r diwydiant cerbydau. Diben ymwneud ASTUTE â’r prosiect hwn oedd helpu’r cwmni i ddod o hyd i’r perthnasoedd rhwng paramedrau’r broses fowldio a geometreg derfynol un o’r cydrannau.

Prosiect


Hoeliodd yr astudiaeth sylw ar “Gap Casin” a gâi ei wneud o neilon a lenwid â gwydr, a rhannwyd y prosiect yn ddau becyn gwaith. Canolbwyntiodd y cyntaf ar ddisgrifio nodweddion y defnydd ac aeth yr ail becyn ati i ymchwilio i effaith gosodiadau’r broses chwistrell-fowldio ar gamdroi’r rhan.
Defnyddiwyd DSC i fesur crisialeiddiwch a sefydlodd microsgopeg ddigidol/dadansoddiadau o’r delweddau gyfeiriadedd y ffibrau. I ategu’r astudiaethau arbrofol, rhedwyd efelychiadau o lif y mowldio mewn chwistrell-fowldio i gadarnhau patrwm cyfeiriadedd y ffibrau mewn perthynas â nodweddion y camdroi.

Canlyniad


Daeth y prosiect i’r casgliad mai cyfeiriadedd gwahaniaethol y ffibrau a oedd wedi achosi’r anghydbwysedd yn y patrwm cyfangu a bod hynny wedi arwain at gamdroi’r rhan. Drwy newid lleoliad y chwistrellu, gellid sicrhau cyfeiriadedd mwy unffurf i’r ffibrau a chwtogi felly ar y camdroi.

Deallwyd yn gyflym achos sylfaenol problem roedden ni wedi bod wrthi ers peth amser yn ceisio’i datrys.

- Kevin Dunster, Rheolwr Peirianneg Ewropeaidd,
HI-LEX Cable Systems Co. Ltd.

Oherwydd y ffocws ar Arbenigedd Smart, efallai na fydd rhai o’r meysydd arbenigol yn yr astudiaethau achos yn cael eu cynnwys yn yr ASTUTE 2020 presennol.

Yn ôl