jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Adennill Signal Cyfradd Curiad Calon Ffetysol o'r Data Sain

Adennill Signal Cyfradd Curiad Calon Ffetysol o'r Data Sain

Busnes: SymlConnect Ltd.

Arbenigedd: Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu Hyd: 12 wythnos

Meysydd Canlyniadau: Prosesu Signalau ar gyfer Monitor Curiad Calon Ffetysol

Technoleg: Dull hidlo uwch (Trawsnewid Tonnellau Arwahanol)


Cefndir


Mae SymlConnect yn gwmni gwybodeg iechyd sy'n arbenigo mewn creu datrysiadau TGCh cost effeithiol ar gyfer gwell cyfathrebu o fewn y systemau presennol ac ymhlith gweithwyr proffesiynol, unrhyw le ac unrhyw bryd, gan ddefnyddio dyfeisiau symudol clyfar er mwyn darparu gofal integredig gwell.

Prosiect


Un o’i gynnyrch diweddaraf yw’r Syml_Beat+ hwylus i’w ddefnyddio, sy’n gallu cipio data sain Cyflymder Calon y Ffetws (FHR) o ddyfais Doppler yng nghartref claf neu yn y clinig, a chynhyrchu graff tebyg i eiddo peiriant CTG (cardiotocograffi).

Gellir rhannu’r sain a’r graff a gynhyrchir mewn amser go iawn gydag Ymgynghorydd sydd wedi’i leoli o hirbell er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus. Gellid cadw’r wybodaeth yn ffeil y claf er mwyn cyfeirio ati yn y dyfodol, rhywbeth nad yw’n ymarferol ar hyn o bryd.

Y fantais yw mai dim ond cleifion y mae angen eu derbyn sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty, ac mae hynny’n arbed amser a chost i’r claf ac i’r ysbyty.

Er bod y dull hwn yn ymddangos yn gysyniad syml, yn ymarferol mae’r data sain a gesglir o ddyfais Doppler yn cynnwys sŵn sy’n deillio o ffynonellau digroeso amgylchynol yn ystod yr archwiliad, gan achosi diraddiad yng nghywirdeb yr FHR. Er mwyn goresgyn hyn, roedd gofyn prosesu’r signal ar lefel uwch, gan ddefnyddio methodoleg dileu sŵn effeithiol er mwyn cael gwared ar amleddau sain nad ydynt yn gysylltiedig â’r FHR.

Canlyniad


Llwyddodd ASTUTE i ddatblygu algorithmau effeithlon ar gyfer dileu sŵn o’r signal trwy ddefnyddio techneg Trawsnewid Tonnell Arwahanol, ac felly ddileu amleddau ffug digroeso o’r signal. Wedyn adferwyd yr FHR o’r data sain ar ôl dileu’r sŵn, gan ddefnyddio technegau awto-gydberthyniad wedi’u haddasu. Trwy gymhwyso algorithm hidlo cyflawn ynghyd â’r dadelfennu a’r adlunio tonnell confensiynol, llwyddodd ASTUTE i gefnogi SymlConnect i wella ei gymhwysiad meddalwedd a chynnal peilot yn Ysbyty Singleton.

Roeddwn ni wrth ein boddau â’r canlyniad a’r agwedd gefnogol bersonol a ddangosodd ASTUTE sy’n ein helpu i symud yn agosach at gam peilot y prosiect.

- Sabarna Mukhopadhyay, Prif Swyddog Gweithredol, SymlConnect Ltd.

Oherwydd y ffocws ar Arbenigedd Smart, efallai na fydd rhai o’r meysydd arbenigol yn yr astudiaethau achos yn cael eu cynnwys yn yr ASTUTE 2020 presennol.

Oherwydd y ffocws ar Arbenigedd Smart, efallai na fydd rhai o’r meysydd arbenigol yn yr astudiaethau achos yn cael eu cynnwys yn yr ASTUTE 2020 presennol.

Yn ôl