jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Astudiaeth Ddichonoldeb: Dylunio a Gweithgynhyrchu Gefeiliau Cysyniad

Astudiaeth Ddichonoldeb: Dylunio a Gweithgynhyrchu Gefeiliau Cysyniad

Busnes: DTR Medical Ltd.

Meysydd canlyniadau: Astudiaeth Ddichonoldeb
Technoleg: Dylunio gyda chymorth Cyfrifiadur (CAD), Dadansoddiad Elfen Cyfyngedig (FEA) ac Efelychiadau Chwistrellu Mowldiau Plastig

Cefndir:


 

Ers 2005, mae DTR Medical wedi cynhyrchu cynnyrch di-haint, defnydd untro ar gyfer y Diwydiant Meddygol. Mae un o'r gweithgareddau Ymchwil a Datblygu'n canolbwyntio ar wella cynnyrch er mwyn sicrhau mantais gystadleuol gynaliadwy i ddod â gwaith cynhyrchu yn ôl i Gymru.

Prosiect


Gofynnwyd i dîm ASTUTE wneud adolygiad o wahanol ddefnyddiau y gellid eu cynnwys yn y gyfres bresennol o gynhyrchion. Amcan y cwmni yn y pen draw oedd cynnwys defnydd polymerig yn lle dur gyredig mewn gefeiliau heb i hynny amharu ar eu perfformiad mecanyddol. Ymchwiliwyd hefyd i ystyriaethau gweithgynhyrchu, megis chwistrell-fowldio efelychiadau.

Canlyniad


Dangosodd y prosiect fod angen dal i ddefnyddio dur yn y cydrannau sy’n dwyn y pwysau yn y gefeiliau, ond bod modd cynhyrchu cydrannau eraill yn fwy darbodus drwy chwistrell-fowldio. Mae’r prosiect wedi ysgogi DTR Medical i ymchwilio ymhellach i dechnolegau gwasgu a stampio, ac efallai y gallai hynny arwain at greu cadwyn gyflenwi leol.

"Mae ASTUTE yn darparu cymorth ardderchog i Fusnesau Bach a Chanolig. Mae'r amrywiaeth o brofiad ac arbenigedd technegol a ddarparir gan y tîm, yn ogystal â'u mynediad at ystod eang o offer ac adnoddau, wedi'n helpu i yrru ein datblygiadau technegol ymlaen. Er nad ydym eto mewn sefyllfa i ddod â'r gwaith o weithgynhyrchu ein cynnyrch yn ôl i Gymru, mae'r prosiect hwn wedi'n symud sawl cam yn agosach."

- Andrew Davidson, Rheolwr Gyfarwyddwr, DTR Medical Ltd.

Oherwydd y ffocws ar Arbenigedd Smart, efallai na fydd rhai o’r meysydd arbenigol yn yr astudiaethau achos yn cael eu cynnwys yn yr ASTUTE 2020 presennol.

Yn ôl