jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Image: Modelu llif Cyfrifiadurol Eglur Iawn o Ocsigeneiddwyr y Gwaed

Modelu llif Cyfrifiadurol Eglur Iawn o Ocsigeneiddwyr y Gwaed

Busnes: Haemair Ltd.

Meysydd Canlyniadau: Modelu llif Cyfrifiadurol Eglur Iawn o Ocsigeneiddwyr y Gwaed
Technoleg: Dynameg Hylifau Gyfrifiadurol, Nodweddu Cyfrwng Mandyllog, Dynameg Hylifau an-Niwtonaidd

Cefndir

Cenhadaeth gorfforaethol Haemair yw "i leihau marwolaethau acíwt, gwella bywydau dioddefwyr cronig a darparu dewis arall i drawsblaniadau ysgyfaint". I gyflawni hyn, bu Haemair yn ymgorffori gwybodaeth academaidd o'r radd flaenaf i'w gylch datblygu cynnyrch ers ei ddechreuad yn 2005.

Prosiect


Mae datblygiad ocsigeneiddwyr y gwaed yn cynnwys gwaith amlddisgyblaethol ar gyfnewid nwyon drwy bilenni athraidd, llif hylif an-Niwtonaidd drwy gyfrwng mandyllog, hydoddedd a chludiant cyfnod nwy, a'r pwysau canlyniadol ar gydrannau o'r gwaed. Bu prosiect ASTUTE yn archwilio'r technegau modelu sydd ar gael ar gyfer llif gwaed drwy gyfrwng athraidd. Bu'r astudiaeth yn edrych ar nodweddion y llif ar raddfeydd macro a micro gan ddefnyddio'r cyfleusterau cyfrifiadura perfformiad uchel sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe.

Canlyniad


O ganlyniad, lluniwyd a dilyswyd model i sefydlu gostyngiadau mewn pwysau a chludiant ocsigen drwy ocsigeneiddwyr y gwaed, gan alluogi penderfyniadau dyluniad gorau. Hefyd, aseswyd effaith y model dewisol mewn perthynas ag ocsigeneiddio'r gwaed a niwed i gelloedd y gwaed.

“Mae'r canlyniadau wedi bod o ddefnydd uniongyrchol ond maen nhw hefyd wedi symud y wyddoniaeth ymlaen, fel sy'n glir o'r cyhoeddiadau a ddyfarnir yn agored sydd ar ddod."


- W R Johns, Cyfarwyddwr, Haemair

Oherwydd y ffocws ar Arbenigedd Smart, efallai na fydd rhai o’r meysydd arbenigol yn yr astudiaethau achos yn cael eu cynnwys yn yr ASTUTE 2020 presennol.

Yn ôl