jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

I gael rhagor o wybodaeth neu os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â: 

 

ASTUTE 2020

Peirianneg Canolog,

Coleg Peirianneg,

Prifysgol Abertawe,

Campws y Bae,

Abertawe,

SA1 8EN

Ffôn: +44 (0)1792 606378
E-bost: info@astutewales.com

Fel arall, gallwch chi ddefnyddio ein ffurflen gyswllt a byddwn ninnau’n cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn. 

Lleoliad:
 • Lleoliad:
 • Blaenau Gwent
 • Bridgend
 • Caerphilly
 • Cardiff
 • Carmarthenshire
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Denbigshire
 • Flintshire
 • Gwynedd
 • Isle of Anglesey
 • Merthyr Tydfil
 • Monmouthshire
 • Neath/Port Talbot
 • Newport
 • Not located in Wales - Please specify in additional comments
 • Pembrokeshire
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Swansea
 • The Vale of Glamorgan
 • Torfaen
 • Wrexham
Gwybodaeth am y canlynol:
 • Any
 • Bod rhywun o’r tîm yn codi’r ffôn i gael gair â chi
 • Gwybodaeth gyffredinol am ASTUTE 2020
 • Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol
 • Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu
 • Technoleg Deunyddiau Uwch