jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Cynllun Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd ASTUTE 2020 Cyf: SA.49775

Mae cymorth ASTUTE 2020 wedi’i gofrestru o dan y Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol. 

Prif amcan y cynllun yw caniatáu ysgogi gweithgaredd Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd (RD&I) rhwng diwydiant yng Nghymru a phartneriaid Sefydliadau Addysg Uwch ASTUTE 2020, gan gefnogi ac annog busnesau Cymru i fabwysiadu technolegau uwch, a chynyddu eu cystadleurwydd er mwyn galluogi twf cynaliadwy, trawsffurfiannol yn y diwydiant gweithgynhyrchu.


Cynllun Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd ASTUTE EAST Cyf: SA.49433

Mae cymorth ASTUTE EAST wedi’i gofrestru o dan y Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol. 

Prif nod y cynllun yw sbarduno gweithgarwch Ymchwil, Datblygu ac Arloesi (RD&I) rhwng diwydiannau Cymreig a phartneriaid ASTUTE EAST HEI, gan gefnogi ac annog busnesau Cymreig yng Ngorllewin Cymru i fabwysiadau uwch-dechnolegau a gwella eu gallu i gystadlu er mwyn caniatáu twf trawsffurfiol a chynaliadwy yn y diwydiant gweithgynhyrchu.