jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)


Mae’r adroddiad hwn yn dogfennu canfyddiadau gwerthusiad dechreuol o Weithgaredd pum mlynedd ASTUTE 2020.

Roedd y gwerthusiad dechreuol yn ceisio adnabod cyfres o ddangosyddion a fydd yn galluogi i asesiad gael ei wneud o effaith y Gweithgaredd hanner ffordd drwyddo, a’r camau gwerthuso terfynol. Ac wedyn, sefydlu safle gwaelodlin i gymharu cynnydd dilynol yn ei erbyn.