jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Themâu Arbenigedd ASTUTE 2020 yw meysydd sylfaenol arbenigedd gydnabyddedig sy’n eithriadol berthnasol i weithgynhyrchu gwerth uchel lefel uwch:

  • Technoleg Deunyddiau Uwch

  • Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol

  • Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu

Rydym mewn sefyllfa, felly, i gefnogi amrywiaeth eang o gwmnïau – o foduron ac awyrofod i beirianneg feddygol ac o bosib diwydiannau bwyd – a hefyd amrywiaeth eang o feysydd megis gweithgynhyrchu ychwanegion neu weithgynhyrchu clyfar.

Deall Ymddygiad Deunyddiau
Darllen Mwy

Lleihau dulliau "profi a methu" costus
Darllen Mwy

Ecsbloetio Adnoddau a Chysylltedd yn y Broses Weithgynhyrchu
Darllen Mwy