jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Themâu Arbenigedd ASTUTE 2020 yw meysydd sylfaenol arbenigedd gydnabyddedig sy’n eithriadol berthnasol i weithgynhyrchu gwerth uchel lefel uwch:

  • Technoleg Deunyddiau Uwch

  • Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol

  • Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu

Rydym mewn sefyllfa, felly, i gefnogi amrywiaeth eang o gwmnïau – o foduron ac awyrofod i beirianneg feddygol ac o bosib diwydiannau bwyd – a hefyd amrywiaeth eang o feysydd megis gweithgynhyrchu ychwanegion neu weithgynhyrchu clyfar.

Deall Ymddygiad Deunyddiau
Darllen Mwy

Lleihau dulliau "profi a methu" costus
Darllen Mwy

Ecsbloetio Adnoddau a Chysylltedd yn y Broses Weithgynhyrchu
Darllen Mwy