jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

METAL - Introduction to CAD, 2D & 3D

This course is designed to give an overview into Computer Aided Design (CAD) using both 3D & 2D design methods. The skills learned are generic and easily transferable to any modern parametric CAD system.

Read more

23/01/2019

Image: METAL - Introduction to CAD, 2D & 3D

ION: Leading Business Growth through Change

ION Leadership create learning opportunities and “lightbulb moments” by asking successful business leaders to share their success stories. Join us at the Royal Mint Experience in Llantrisant for our first ‘Leadership Conversation’ event of 2019 where guests will: Hear from successful business leaders on how businesses grow through periods of change: - Take part in an interactive activity - Find out more about ION Leadership - Network with local business leaders

Read more

24/01/2019

Image: ION: Leading Business Growth through Change

ARLOESEDD A CHYFNEWID GWYBODAETH - BUDDSODDI YN NHECHNOLEGAU GWEITHGYNHYRCHU’R DYFODOL

Nodwyd Technolegau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol, h.y. technolegau aflonyddgar, fel maes blaenoriaeth yn fyd-eang ar gyfer cenhedloedd sydd am i’w sector gweithgynhyrchu barhau’n berthnasol, gyda gweithgareddau pwysig o ran creu cyfoeth economaidd. Hear first-hand from ASTUTE 2020, NatWest Business and Industry Wales about the support on offer to help your business exploit opportunities and gain competitive advantages.

Read more

07/02/2019

ASTUTE 2020 Event

Image: ARLOESEDD A CHYFNEWID GWYBODAETH - BUDDSODDI YN NHECHNOLEGAU GWEITHGYNHYRCHU’R DYFODOL

Innovation & Knowledge Exchange - Investing in future manufacturing technologies

Future Manufacturing Technologies i.e. disruptive technologies have been identified globally as a priority area for nations that wish their manufacturing sector to remain relevant with major economic wealth-creating activities. Hear first-hand from ASTUTE 2020, NatWest Business and Industry Wales about the support on offer to help your business exploit opportunities and gain competitive advantages.

Read more

07/02/2019

ASTUTE 2020 Event

Image: Innovation & Knowledge Exchange - Investing in future manufacturing technologies

METAL - Manufacturing Technology

This course provides an overview of common manufacturing processes for product realization, material selection, automation and disruptive manufacturing technologies. The role of additive manufacturing, sustainability, and benefits of modelling and certain software packages that complement manufacturing will be explored.

Read more

06/03/2019

Image: METAL - Manufacturing Technology

METAL - Energy and Power

This course is designed to guide attendees through the main concepts of electrical power generation and use. Scientific concepts will be backed up using real life examples taken from a typical steam powered generation plant. At the end of this course attendees should be able to demonstrate an appreciable understanding of design elements of a steam and gas power station considering efficiency and power losses. In addition, the attendees will have an enhanced understanding of the importance of fuels and water quality.

Read more

26/03/2019

Image: METAL - Energy and Power

17th International Conference in Manufacturing Research

Invitation to participate in the 17th International Conference on Manufacturing Research (ICMR2019) at Queen's University Belfast, UK, on 10-12 Sep 2019. The conference will include keynote presentations by internationally renowned researchers and industrialists, as well as papers from academia and industry, exploring all core areas of manufacturing engineering. Initiated by The Consortium of UK University Manufacturing and Engineering (COMEH), ICMR has been the UK’s main manufacturing research conference for 34 years and an international conference since 2003 – bringing researchers, academics and industrialists together to share their vision, knowledge and experience, and discuss emerging trends and new challenges.

Read more

10/09/2019

Image: 17th International Conference in Manufacturing Research

Magnetedd i Gyflymu’r Pwls - Sut mae magnetau’n cael eu defnyddio i drin methiant cronig ar y galon

Cynhaliwyd ‘Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe’, digwyddiad blynyddol sydd yng ngofal Prifysgol Abertawe, ar benwythnos 3-4 Tachwedd. Yn Amgueddfa’r Glannau, Abertawe, y bu’r digwyddiad yma, sy’n addas i deuluoedd, a hi yw’r ŵyl fwyaf o’i bath yng Nghymru. Denwyd 6,000 o ymwelwyr i lu o arddangosfeydd rhyngweithiol a gweithdai, y cyfan yn troi o gwmpas byd gwyddoniaeth.

Read more

15/11/2018

ASTUTE 2020 Event

Image: Magnetedd i Gyflymu’r Pwls - Sut mae magnetau’n cael eu defnyddio i drin methiant cronig ar y galon

ASTUTE 2020 yn cydweithio â Lyte Industries (Cymru) ac maen nhw’n falch mai nhw yw un o’r ychydig gwmnïau sy’n dal i weithgynhyrchu cyfarpar mynediad fel ysgolion yn y Deyrnas Unedig

Bydd cydweithrediad ASTUTE 2020 gyda Lyte Industries (Cymru), sydd wedi eu lleoli yn Abertawe, yn galluogi Lyte i ymestyn eu systemau gweithgynhyrchu i werthuso a gwella effeithlonrwydd, ansawdd a darpariaeth, gan arwain at fwy o gyllid gwerthiannau gan sicrhau dyfodol hirdymor i’r cwmni yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Read more

30/10/2018

ASTUTE 2020 Event

Image: ASTUTE 2020 yn cydweithio â Lyte Industries (Cymru) ac maen nhw’n falch mai nhw yw un o’r ychydig gwmnïau sy’n dal i weithgynhyrchu cyfarpar mynediad fel ysgolion yn y Deyrnas Unedig

ASTUTE 2020 yn cyd-weithio â Team Precision Pipe Assemblies ar gymharu efelychu a mapio llif gwerth ar gyfer cynllun celloedd

Roedd TEAM Precision yn ceisio cefnogaeth gydweithredol gan ASTUTE 2020 i sicrhau gwell dealltwriaeth o’u galluoedd a’u capasiti gweithgynhyrchu presennol, a ffyrdd o ganfod gwelliannau posibl.

Read more

01/06/2018

ASTUTE 2020 Event

Image: ASTUTE 2020 yn cyd-weithio â Team Precision Pipe Assemblies ar gymharu efelychu a mapio llif gwerth ar gyfer cynllun celloedd

ASTUTE 2020 yn cydweithio â Kautex Textron ar batrymau llif hylif trwy micro-ffroenellau

Yn dilyn cyfres o brosiectau cydweithio llwyddiannus yn ystod cyfnod ariannu ASTUTE yn 2010 – 2015, llwyddodd Kautex i ddefnyddio’r wybodaeth a gafwyd o’r prosiectau blaenorol i ddatblygu dau o’u dyluniadau eu hunain ar gyfer ffroenellau. Er mwyn cynyddu dealltwriaeth Kautex ymhellach o baramedrau allweddol y ffroenellau, cynhaliwyd prosiect ar y cyd ar batrymau llif yr hylif gydag ASTUTE 2020.

Read more

09/05/2018

ASTUTE 2020 Event

Image: ASTUTE 2020 yn cydweithio â Kautex Textron ar batrymau llif hylif trwy micro-ffroenellau

Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Weartech International i ddatblygu’r capasiti ymchwil i aloeon aml-gydran gwrth-draul – dull microstrwythur

It is expected that through engagement and collaboration with ASTUTE 2020, Weartech’s advanced manufacturing knowledge will increase, alongside certain improvements, be applied more widely to production, providing additional gains for Weartech.

Read more

25/04/2018

ASTUTE 2020 Event

Image: Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Weartech International i ddatblygu’r capasiti ymchwil i aloeon aml-gydran gwrth-draul – dull microstrwythur

Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Frontier Medical Group yn archwilio datblygiad methodoleg i hybu cystadleuaeth ym maes mowldio chwistrellu

Yn dilyn cydweithio llwyddiannus rhwng Frontier ac ASTUTE (2010 – 2015) ar Repose® a ffocws parhaus Frontier ar barhau’n gystadleuol, defnyddio deunyddiau newydd ac optimeiddio prosesau, rhychwantwyd prosiect Ymchwil a Datblygu (R&D) ar y cyd ag ASTUTE 2020.

Read more

29/03/2018

ASTUTE 2020 Event

Image: Gwaith ar y cyd rhwng ASTUTE 2020 a Frontier Medical Group yn archwilio datblygiad methodoleg i hybu cystadleuaeth ym maes mowldio chwistrellu

Nod cydweithrediad ASTUTE 2020 gydag ALC oedd adnabod yn fanylach sut mae colofn oleuo’n perfformio

Yn dilyn ymlaen o drefniadau cydweithio llwyddiannus yn ystod cyfnod ariannu ASTUTE yn 2010-2015, nod y cydweithio rhwng ASTUTE 2020 ac ALC oedd nodi’n fanylach union berfformiad colofn oleuo mewn amser go iawn, yn erbyn y lefel o berfformiad a ragfynegwyd.

Read more

04/10/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Nod cydweithrediad ASTUTE 2020 gydag ALC oedd adnabod yn fanylach sut mae colofn oleuo’n perfformio

ASTUTE 2020 in collaboration with Marine Power Systems Ltd. on their clean, Reliable and Affordable Wave Power Technology

ASTUTE 2020 is working with MPS on generating suitable computational models using information supplied by MPS along with performing finite element analysis on the structure.

Read more

14/09/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: ASTUTE 2020 in collaboration with Marine Power Systems Ltd. on their clean, Reliable and Affordable Wave Power Technology

Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

Roedd Divemex Ltd. yn brofiadol ym maes y diwydiannau morol ac yn sylweddoli bod angen math newydd o angor. Bu ASTUTE 2020 yn cydweithio â Divemex i bennu paramedrau perfformiad, gan gyfeirio’n arbennig at gywirdeb/gallu ailadrodd y safle lansio a safle gwreiddio terfynol yr angor newydd.

Read more

13/09/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020

Ar benwythnos 9fed – 10fed Medi, bu ASTUTE 2020 yn cymryd rhan yng Ngŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Abertawe.

Read more

13/09/2017

ASTUTE 2020 Event

Image: Arddangos Galluoedd Arloesol ac Arbrofol ASTUTE 2020