jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

Angor llanw a dderbyniodd glod uchel yn cael ei arddangos yn Seawork International 2017

13/09/2017


Roedd Divemex Ltd. yn brofiadol ym maes y diwydiannau morol ac yn sylweddoli bod angen math newydd o angor. Bu ASTUTE 2020 yn cydweithio â Divemex i bennu paramedrau perfformiad, gan gyfeirio’n arbennig at gywirdeb/gallu ailadrodd y safle lansio a safle gwreiddio terfynol yr angor newydd.

Mae cwmninewydd, ‘Tidal Anchors Ltd’, wedicaeleiymgorfforiifanteisio ar y cynnyrchnewydd ‘Tidal Anchor’ a’ifasnacholi. Mae’r angor radical ac arloesolhwnwedicaeleiddylunio’nbenodol ar gyferangorillongaumorolynddiogelmewndyfroeddllanw, pan brofirnewidcyfeiriadyn y llanwneu’rgwynt.

Delwedd ar y chwith: model o’r Angor Llanw

Bu Tidal Anchors Ltd yn arddangos ac yn lansio’r Angor Llanw newydd yn nigwyddiad Seawork International 2017, a gynhaliwyd yn Southampton o 13eg-19eg Mehefin. Mae’r digwyddiad hwn yn un o arddangosfeydd llongau masnachol a gwaith mwyaf Ewrop, ac yn cael ei ystyried yn siop dan yr unto ar gyfer y diwydiant, gan fod prynwyr, deddfwyr a dylanwadwyr yn cael mynediad uniongyrchol i’r farchnad fasnachol, ei chynnyrch a’i helfennau arloesol. 

Dyfarnwyd ‘clod uchel’ i’r Angor Llanw newydd, a daethynailynei Gategori yng Ngwobrau Morol Masnachol Ewrop.


Mae’r trefniant gafaelfach a rheiliau deuol yn sicrhau gosodiad cywir ar unwaith, gyda sefydlogrwydd a grym cynnal uchel i bob cyfeiriad...sut bynnag mae’r angor yn glanio ar wely’r môr. Nid yn unig mae’r Angor Llanw yn cynnig ateb angori â pherfformiad gwell i longau o bob maint, mae hefyd yn opsiwn angori parhaol amgen yn lle’r rhai sydd ar gael ar hyn o bryd.

Mae Tidal Anchors Ltd wedibuddsoddi’nhelaethiddiogelu Eiddo Deallusol y dyluniadnewydd, a adolygwyd ar gyfer y perfformiadstrwythuroluchafposibl gan dîm ASTUTE 2020 ym Mhrifysgol Caerdydd.

Delwedd ar y dde: Cyfarwyddwyr Tidal Anchors Ltd. Ivor Griffith a Martin Slade

Adeg cwblhau’r profion môr i gadarnhau’n derfynol alluoedd yr Angor Llanw, sy’n wahanol i unrhyw beth arall yn y farchnad ar hyn o bryd, bydd ateb angori perfformiad aruchel amgen ar gyfer llongau o bob maint, a fydd yn fuan ar gael yn fasnachol.

Mae gweithrediad ASTUTE 2020 wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch cyfranogol. Mae tîm ASTUTE 2020 ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cydweithio â Tidal Anchors Ltd. i werthuso’r perfformiad a modelu’r prif baramedrau, yn arbennig sut mae’r angor yn gwreiddio’i hun yng ngwely’r môr, er mwyn canfod cyfleoedd i optimeiddio a hwyluso’r gweithgynhyrchu ymhellach.

Delwedd ar y chwith: Arddangosfa Angor Llanw yn Seawork International 2017, Southampton 13-19 Mehefin 2017.

Mae pob enghraifft o gydweithio â diwydiant i’w gweld ar wefan 2020 www.astutewales.com 

Back