jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

30/11/2017


Cynhelir ein digwyddiad blynyddol i ddathlu cynnydd a llwyddiannau’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014–2020 yng Nghymru fore Iau, 30 Tachwedd 2017 yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC, yn rhoi anerchiad i dynnu sylw at effaith y cronfeydd Ewropeaidd yng Nghymru.

Eleni, bydd y digwyddiad hefyd yn dathlu 60 mlwyddiant Cronfa Gymdeithasol Ewrop, ac i nodi’r garreg filltir hon bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop 2017. Mae’r manylion ynghylch sut i gystadlu ar gael yma.

Anfonir rhagor o wybodaeth, gan gynnwys agenda, yn nes at yr amser.

Back