jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Cefnogaeth y Diwydiant ar gyfer Gweithgynhyrchu

Cefnogaeth y Diwydiant ar gyfer Gweithgynhyrchu

06/09/2018


6 Medi
ASDA Chepstow Distribution Centre, Chepstow, NP16 6UD

Eventbrite - Industry Support for Manufacturing

Galluogi lefelau uwch o arloesedd busnes
Sut allwn ni gefnogi eich busnes?

Dysgwch sut gall ASTUTE 2020 ac EEF –Sefydliad y Gweithgynhyrchwyr eich cefnogi chi trwy eich ymchwil, datblygiad ac arloesedd (RD&I).

Bydd y digwyddiad hwn sy’n rhad ac am ddim yn arddangos sut gall y sector gweithgynhyrchu sydd o werth uchel yng Nghymru gydweithio â’r bartneriaeth academaidd ASTUTE 2020, i wella ysfa gystadleuol a hwyluso’r mabwysiad o dechnolegau uwch. Bydd EEF –Sefydliad y Gweithgynhyrchwyr yn pwysleisio un agwedd ar heriau mawrion Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU i osod Cymru ar flaen diwydiannau’r dyfodol.

Bydd y digwyddiad yn caniatáu cwmnïau gweithgynhyrchu i ymgysylltu gydag arbenigwyr technegol tra chymwys i ddeall pa gefnogaeth RD&I all ASTUTE 2020 ei chynnig i fusnesau gweithgynhyrchu.

Pam ddylech chi fynychu?

Cymorth gan y Diwydiant

Deall sut y gall ASTUTE 2020 gefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu drwy gydweithrediadau a arweinir gan alw’r diwydiant er mwyn lleihau risgiau gyda thechnolegau newydd.

Buddion Cydweithredu

Deall yr hyn sydd gan ASTUTE 2020 i’w gynnig a rhoi’r gallu i gael gwybodaeth gan arbenigwyr technegol cymwys iawn, academyddion o’r radd flaenaf a’r cyfleusterau mwyaf cyfoes.

Ffocws ar Weithgynhyrchu

Cewch glywed gan John Davies, Rheolwr Datblygu Proses Frontier Medical Group, ynghylch sut mae cydweithrediad rhwng diwydiant a’r maes academaidd wedi cynorthwyo ei gwmni.Cewch glywed enghreifftiau am gydweithrediadau rhwng diwydiant ac academia sy’n annog creu syniadau a meithrin cyfnewid gwybodaeth, gan gynnwys y cwmni o Gaerffili, Frontier Medical Group.

Perfformiad i Sicrhau Dyfodol

Gwrandewch ar EEF, Ffederasiwn Cyflogwyr Peirianyddol – Sefydliad y Gweithgynhyrchwyr, Paul Byard wrth iddo sôn am y 4 uchelgais allweddol er mwyn cyflawni twf cynaliadwy.

9:30 am - Rhwydweithio a Lluniaeth

10:00 am -  ASTUTE 2020: Gweithio gyda’r Diwydiant Gweithgynhyrchu ledled Cymru
                    Prof Hans Sienz, Cyfarwyddwr ASTUTE 2020

10:20 am - Mynd i’r afael â’ch anghenion ymchwil, datblygu ac arloesi diwydiannol
                   Prof Hans Sienz, Cyfarwyddwr ASTUTE 2020

10:30 am - Technoleg Deunyddiau Uwch - Deall Ymddygiad Deunyddiau

10:50 am - Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol - Lleihau dulliau “profi a methu” costus

11:10 am - Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu - Adnoddau a Chysylltedd yn y Broses Weithgynhyrchu

11:30 am - Frontier Medical Group: Cydweithio Diwydiannol - Sut mae cydweithrediad rhwng diwydiant a’r maes   
                   academaidd wedi cynorthwyo ei gwmni.
                  John Davies, Rheolwr Datblygu Proses Frontier Medical Group
11:50 am - M2A – Rhagoriaeth Ymchwil a Datblygu a ariennir yn rhannol drwy Gydweithrediadau Ôl-raddedig
                   Lee Bridgeman, Cydlynydd Prosiect, Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A)

12:10 pm - Sicrhau bod Perfformiad yn addas ar gyfer y Dyfodol - Llwybr EEF at dwf: 4 uchelgais allweddol i sicrhau twf
                   cynaliadwy

                   Paul Byard, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru, EEF - Sefydliad y Gweithgynhyrchwyr

12:30 pm - Rhwydweithio a Chinio

2:00 pm - Digwyddiad yn gorffen

Back