jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

Digwyddiad Blynyddol Cronfeydd Ewropeaidd

05/12/2018


Bydd ein digwyddiad blynyddol i ddathlu cynnydd a llwyddiant Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020 yng Nghymru yn cael ei gynnal ar 5 Rhagfyr 2018 yng Ngwesty’r Mariott, Caerdydd.

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford AC, yn traddodi’r prif anerchiad, gan bwysleisio effaith cronfeydd yr UE yng Nghymru.

Byddwn yn dathlu llwyddiannau prosiectau a ariannwyd gan yr UE, a bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cyhoeddi enillwyr Gwobrau Cronfeydd yr UE eleni .

Amgaeaf ffurflen archebu. Anfonwch eich ffurflen yn ôl i wefo-communications@llyw.cymru erbyn 21 Tachwedd 2018.

Back