jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

ARLOESEDD A CHYFNEWID GWYBODAETH - BUDDSODDI YN NHECHNOLEGAU GWEITHGYNHYRCHU’R DYFODOL

ARLOESEDD A CHYFNEWID GWYBODAETH - BUDDSODDI YN NHECHNOLEGAU GWEITHGYNHYRCHU’R DYFODOL

07/02/2019


7 CHWEFROR
Prifysgol Abertawe, Campws y Bae, SA1 8EN

ARLOESEDD A CHYFNEWID GWYBODAETH
BUDDSODDI YN NHECHNOLEGAU GWEITHGYNHYRCHU’R DYFODOL

Nodwyd Technolegau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol, h.y. technolegau aflonyddgar, fel maes blaenoriaeth yn fyd-eang ar gyfer cenhedloedd sydd am i’w sector gweithgynhyrchu barhau’n berthnasol, gyda gweithgareddau pwysig o ran creu cyfoeth economaidd.

Clywed yn uniongyrchol gan ASTUTE 2020, NatWest Business a Diwydiant Cymru am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu eich busnes i wneud yn fawr o gyfleoedd a sicrhau manteision cystadleuol.

Bydd y digwyddiad di-dâl hwn yn gyfle i gwmnïau gweithgynhyrchu ymgysylltu ag ymgynghorwyr busnes ac arbenigwyr technegol hynod gymwys, er mwyn deall pa gefnogaeth a chyfleoedd datblygu sydd ar gael i ychwanegu gwerth at fusnesau a helpu busnesau technoleg a gweithgynhyrchu Cymru i dyfu.

Pam ddylech chi fynychu?

Cymorth gan y Diwydiant

Clywed yn uniongyrchol am fanteision technolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol a sut mae  ASTUTE 2020 yn cefnogi’r diwydiant gweithgynhyrchu i addasu i newid.

Buddion Cydweithredu

Deall sut mae ASTUTE 2020 yn gweithio gyda Diwydiant Gweithgynhyrchu Cymru ledled Cymru, a sut mae Diwydiant yn sicrhau mantais gystadleuol yn nhechnolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol trwy gydweithio.

Ffocws ar Weithgynhyrchu

Clywed gan Continental Teves sut mae’r cydweithio rhwng diwydiant a’r byd academaidd wedi bod o fudd i’r cwmni.

Hwb Busnes

Clywed gan Richard Hill, Pennaeth Gweithgynhyrchu a Moduron, Royal Bank of Scotland – mae Richard yn arweinydd blaenllaw yn y diwydiant Moduron, gan ei fod wedi gweithio yn y sector ers dros 25 mlynedd.

Agenda

07:30 am - Cofrestru a Brecwast

08:15 am - Croeso

                  Yr Athro Hans Sienz, Cyfarwyddwr Gweithredu, ASTUTE 2020

08:20 am - Natwest

                  Richard Hill, Pennaeth Gweithgynhyrchu a’r Sector Moduron, Royal Bank of Scotland

08:50 am - Credydau Treth Ymchwil a Datblygu

09:15 am - ASTUTE 2020 – Gweithio gyda Diwydiant Gweithgynhyrchu Cymru ledled Cymru -  
                   Sicrhau mantais gystadleuol trwy Dechnolegau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol

                  Yr Athro Hans Sienz, Cyfarwyddwr Gweithredu, ASTUTE 2020

09:40 am - Continental Teves – Manteision ac effaith cydweithio rhwng diwydiant a’r byd academaidd

                  Mark Langshaw neu Matthew Price, Continental Teves

10:00 am - Diwydiant Cymru – y sefydliad sy’n ceisio helpu busnesau technoleg a gweithgynhyrchu Cymru i dyfu

                  James Davies, Cadeirydd Gweithredol, Diwydiant Cymru

10:20 am - Cloi’r Digwyddiad a Rhwydweithio

                  Yr Athro Hans Sienz, Cyfarwyddwr Gweithredu, ASTUTE 2020

10:30am - Taith o amgylch y Coleg Peirianneg (Dewisol)

                 Taith o amgylch y cyfleusterau a’r cyfarpar sydd ar gael yn y Coleg Peirianneg

11:30 am -Cloi’r Digwyddad

Back