jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Arloesedd a Sgiliau ar gyfer Gweithgynhyrchu

Arloesedd a Sgiliau ar gyfer Gweithgynhyrchu

21/05/2019

Register Here


Sut allwn ni gefnogieich busnes?

Gan mai trwy fusnesau, ymchwil, sgiliau, arferion yn y gweithle, a rheolaeth y mae manteision economaidd arloesedd yn cael eu gwireddu, mae cydweithio’n hanfodol i fwyafu gwerth arloesedd.

Cewch glywed yn uniongyrchol gan ASTUTE 2020, METAL a M2A, a ariannir gan yr UE, am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu’ch busnes i uwchraddio sgiliau eich gweithlu, gwneud yn fawr o gyfleoedd i gydweithio, ac yn y pen draw sicrhau manteision cystadleuol.  

Bydd y digwyddiad di-dâl hwn yn gyfle i gwmnïau gweithgynhyrchu ymgysylltu ag arbenigwyr technegol cymwys dros ben i ddeall pa gefnogaeth a chyfleoedd datblygu sydd ar gael i ychwanegu gwerth at eich busnes a helpu busnesau technoleg a gweithgynhyrchu Cymru i dyfu.

Pam ddylech chi fynychu?

Cymorth gan y Diwydiant

Cyfle i glywed yn uniongyrchol gan ASTUTE 2020, METAL a M2A am fanteision y cydweithio rhwng diwydiant ac academia, a sut mae’r rhaglenni hyn a ariannwyd gan yr UE yn diwallu anghenion gweithgynhyrchu ledled Cymru.

Buddion Cydweithredu

Cyfle i ddeall sut gall ymchwil a sgiliau helpu i gyfrannu at arloesedd fel cam cyntaf tuag at sicrhau mantais gystadleuol yn nhechnolegau gweithgynhyrchu’r dyfodol trwy gydweithio.

Ffocws ar Weithgynhyrchu

Cyfle i ddeall sut gall eich busnes gweithgynhyrchu ffynnu trwy dwf, datblygiad a newid yn sgîl rhaglenni ASTUTE 2020, METAL ac M2A, sy’n cael eu hariannu gan yr UE.

Sgiliau ar gyfer Diwydiant

Sgiliau ac arloesedd i gryfhau gweithgynhyrchu, gan annog a symbylu syniadau a heriau fydd yn hybu cyfnewid gwybodaeth.

Gogledd Cymru - 21 Mai 2019, 09:00 - 12:30
Coleg Cambria, Sir Y Fflint, CH5 4BR

Canolbarth Cymru - 22 Mai 2019, 09:00 - 12:30
Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru, Newtown, SY16 4HU

De Ddwyrain Cymru - 23 Mai 2019, 09:00 - 12:30
Canolfan Arloesi Glynebwy, Ebbw Vale

Agendas

Gogledd Cymru

9:00 am Rhwydweithio a Lluniaeth

9:30 am Croeso

9:40 am Diweddariad Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Gwynedd, a Chyfarwyddwr Arweiniol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

10:00 am METAL: Cyfleoedd wedi eu hariannu’n rhannol i wella sgiliau eich Busnes

Khalil Khan, Rheolwr Prosiect, METAL

10:20 am M2A: Hyfforddiant Ymchwil Ôl-raddedig yn cael ei arwain gan ddiwydiant

Dr Dai Warren, Rheolwr Prosiect, M2A

10:40 am ASTUTE 2020 – Gweithio gyda Diwydiant Gweithgynhyrchu Cymru ledled Cymru - Sicrhau mantais gystadleuol trwy Dechnolegau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol

Harry Alexopoulos,Swyddog Prosiect ASTUTE 2020

11:00 am Make UK: Sefydliad y Gwneuthurwyr - Perfformiad Diogel i’r Dyfodol

Paul Byard, Cyfarwyddwr Aelodaeth Cymru, Make UK

11:20 am Sylwadau i Gloi

11:30 am Rhwydweithio a Chinio

12:30 am Cloi’r Digwyddad

Canolbarth Cymru

9:00 am Rhwydweithio a Lluniaeth

9:30 am Croeso

Ceri Stephens, Rheolwr Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru

9:40 am Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru

Ceri Stephens, Rheolwr Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru

10:00 am METAL: Cyfleoedd wedi eu hariannu’n rhannol i wella sgiliau eich Busnes

Khalil Khan, Rheolwr Prosiect, METAL

10:20 am M2A: Hyfforddiant Ymchwil Ôl-raddedig yn cael ei arwain gan ddiwydiant

Dr Dai Warren, Rheolwr Prosiect, M2A

10:40 am ASTUTE 2020 – Gweithio gyda Diwydiant Gweithgynhyrchu Cymru ledled Cymru - Sicrhau mantais gystadleuol trwy Dechnolegau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol

Dr Ian Cameron, Uwch Reolwr Technegol ASTUTE 2020

11:00 am Make UK: Sefydliad y Gwneuthurwyr - Perfformiad Diogel i’r Dyfodol

Paul Byard, Cyfarwyddwr Aelodaeth Cymru, Make UK

11:20 am Sylwadau i Gloi

11:30 am Rhwydweithio a Chinio

12:30 am Cloi’r Digwyddad

De Ddwyrain Cymru

9:00 am Rhwydweithio a Lluniaeth

9:30 am Croeso

Lisa Jones, Tim Ymgysytllu Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru

9:40 am Tim Ymgysytllu Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru

Lisa Jones, Tim Ymgysytllu Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru

10:00 am METAL: Cyfleoedd wedi eu hariannu’n rhannol i wella sgiliau eich Busnes

Khalil Khan, Rheolwr Prosiect, METAL

10:20 am M2A: Hyfforddiant Ymchwil Ôl-raddedig yn cael ei arwain gan ddiwydiant

Dr Dai Warren, Rheolwr Prosiect, M2A

10:40 am ASTUTE 2020 – Gweithio gyda Diwydiant Gweithgynhyrchu Cymru ledled Cymru - Sicrhau mantais gystadleuol trwy Dechnolegau Gweithgynhyrchu’r Dyfodol

Prof Hefin Rowlands, Prif Ymchwilydd Prifysgol De Cymru ASTUTE 2020

11:00 am Make UK: Sefydliad y Gwneuthurwyr - Perfformiad Diogel i’r Dyfodol

Paul Byard, Cyfarwyddwr Aelodaeth Cymru, Make UK

11:20 am Sylwadau i Gloi

11:30 am Rhwydweithio a Chinio

12:30 am Cloi’r Digwyddad

Back