jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Prifysgol Abertawe i gynnig sioeau teithiol am ddim er mwyn hybu llwyddiant diwydiant

Prifysgol Abertawe i gynnig sioeau teithiol am ddim er mwyn hybu llwyddiant diwydiant

16/05/2019


Mae ASTUTE 2020, METAL ac M2A wedi cynnig llawer o fuddion i'r sector gweithgynhyrchu yng Nghymru drwy gryfhau gwybodaeth a helpu gweithgynhyrchwyr i fod yn fwy arloesol, cystadleuol a chynaliadwy. 

Ym mis Mai, bydd y tri phrosiect, mewn partneriaeth â MAKE UK - Sefydliad y Gweithgynhyrchwyr - yn cyflwyno sioe deithiol, 'Arloesi a Sgiliau ar gyfer Gweithgynhyrchu', mewn tri lleoliad yng ngogledd Cymru, yn y canolbarth ac yn ne-ddwyrain Cymru.

Rheolwr Prosiect METAL, Khalil Khan: "Mae busnesau'n canolbwyntio'n fwyfwy ar welliannau mewn tri maes allweddol: Arloesi, Cydweithredu a Hyfforddiant, ac mae'n hanfodol buddsoddi yn y meysydd hyn er mwyn cynyddu potensial i'r eithaf.

Bydd y sioeau teithiol Arloesi a Sgiliau ar gyfer Gweithgynhyrchu yn esbonio i weithgynhyrchwyr pa gymorth sydd ar gael i wella sgiliau eu gweithlu, achub ar gyfleoedd i gydweithredu ac, yn y pen draw, ennill manteision cystadleuol."

Mae'r tri phrosiect yn canolbwyntio ar anghenion penodol:

METAL - mae'r prosiect hwn yn mynd i'r afael â phrinder sgiliau yn y sector gweithgynhyrchu drwy ddarparu dysgu ar sail gwaith â'r nod o gynyddu sgiliau'r gweithlu.

ASTUTE 2020 - mae'r prosiect hwn yn rhoi technolegau peirianneg uwch ar waith mewn busnesau gweithgynhyrchu - gan ysgogi ymchwil ac arloesi blaengar.

M2A - ymchwil ôl-raddedig sy'n cael ei arwain gan ddiwydiant. Mae'n canolbwyntio ar gydweithrediadau EngD ac MSc ym maes Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch a hyfforddi arweinwyr diwydiannol y dyfodol i fynd i'r afael â heriau yfory.

Cynhelir y sioeau teithiol yn y lleoliadau canlynol:

  • Gogledd Cymru: Dydd Mawrth 21 Mai, 9:00-12:30 - Coleg Cambria - Canolfan Addysg Uwch, Ffordd Kelsterton, Cei Connah CH5 4BR

  • Canolbarth Cymru: Dydd Mercher 22 Mai 2019, 9:00-12:30 - Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru, Coleg CNPT y Drenewydd, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd, Powys SY16 4HU

  • De-ddwyrain Cymru: Dydd Iau 23 Mai 2019, 9:00-12:30 Canolfan Arloesi Glynebwy, Parc Busnes Victoria, Rhodfa'r Ŵyl, Glynebwy NP23 8XA

Cofrestrwch heddiw i roi hwb i lwyddiant eich diwydiant.

 
Cefnogir ASTUTE 2020, METAL ac M2A gan gullid Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru.

Back