jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Wrth wraidd ASTUTE 2020 mae pump o brif Sefydliadau Addysg Uwch Cymru, sef Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS). Bu’r pedwar partner yn cydweithio ers 2010 ar brosiect ASTUTE (2010 – 2015), gan ganolbwyntio ar dechnolegau sy’n ymwneud â gweithgynhyrchu, ac maent yn cynnig swyddogion prosiect hynod gymwys ac arbenigedd academaidd o fri er mwyn caniatáu twf trawsffurfiannol a chynaliadwy yn niwydiant gweithgynhyrchu Gorllewin Cymru a’r Cymoedd trwy hwyluso’r broses o fabwysiadu technolegau uwch, cynyddu cystadleurwydd a meithrin cadernid at y dyfodol. 

 


Prifysgol Aberystwyth

Bydd Aberystwyth yn ymwneud ag ASTUTE 2020 trwy’r Adran Gyfrifiadureg, a phwyslais yr ymchwil yno yw systemau deallus, gan ganolbwyntio’n bennaf ar feysydd meddalwedd a roboteg.
Darllen Mwy


Prifysgol Caerdydd

Bydd elfennau Prifysgol Caerdydd yn ASTUTE 2020 yn cael eu darparu gan bartneriaeth sefydledig a fydd yn cynnwys tri grŵp ymchwil gwahanol, y mae gan bob un ohonynt enw da rhyngwladol am ragoriaeth.
Darllen Mwy


Prifysgol Abertawe

Mae cyfraniad Prifysgol Abertawe i gyflawniad technegol ASTUTE 2020 yn troi o gwmpas y Coleg Peirianneg, ac yn cael ei gyflwyno gan y canolfannau ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol sydd wedi’u lleoli ar Gampws Gwyddoniaeth ac Arloesedd y Bae. Mae gan y canolfannau ymchwil draddodiad hir, hynod lwyddiannus o weithio gyda diwydiant ar waith ymchwil a datblygu blaengar sy’n cael effaith bwysig.
Darllen Mwy


Prifysgol De Cymru

Mae ychwanegu Prifysgol De Cymru (USW) at bartneriaeth ASTUTE 2020 yn cryfhau’r academyddion deinamig o’r radd flaenaf a’r swyddogion prosiect hynod gymwysedig sy’n perthyn i’r Sefydliadau Addysg Uwch o Gymru sy’n rhan o’r rhaglen honno. Bydd USW yn cefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu yn Nwyrain Cymru, gan greu gwybodaeth y gellir ei defnyddio’n sail ar gyfer gweithredu a thywys penderfyniadau yn y broses weithgynhyrchu.  
Darllen MwyPrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Bydd PCYDDS yn cyfrannu at ASTUTE 2020 mewn cydweithrediad â’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg (FACE) a’r Ysgol Beirianneg, Gweithgynhyrchu a Logisteg ym maes Profion Annistrywiol.
Darllen Mwy