jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Bydd cynigion ar gyfer prosiectau Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd neu drosglwyddo gwybodaeth ar y cyd yn cael eu datblygu gan y partner diwydiannol a rheolwr technegol penodedig o ASTUTE 2020 a bydd angen i brosiect gael ei gymeradwyo gan bwyllgor diwydiannol-academaidd cyn iddo fedru mynd rhagddo. Mae’r broses ar gyfer cymeradwyo prosiectau diwydiannol yn cynnwys dau gam: mae Cam 1 yn asesiad gan y Prif Ymchwilydd lleol; ni all Cam 2 (asesiad gan Bwyllgor y Prosiect) gychwyn ond wedi’r cymeradwyo yng Ngham 1.

Mae Pwyllgor y Prosiect yn cynnwys cynrychiolwyr o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd a chynrychiolwyr diwydiannol o Industry Wales ac MAKE UK - the Manufacturers' Organisation yn ogystal â chynrychiolwyr o Brifysgol Aberystwyth, Prifysgol De Cymru a PCYDDS yn achos prosiectau gwerth uwch.

Bydd cynigion yn cael eu hasesu gan Bwyllgor y Prosiect ar sail y meini prawf canlynol:

  • y cyfle i arloesi ym maes gweithgynhyrchu uwch
  • yr her ymchwil
  • gwerth am arian

Mae trefniadau cydweithio â diwydiant a gymeradwywyd gan Bwyllgor y Prosiect i’w gweld yma.