jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Bydd cynigion ar gyfer prosiectau Ymchwil, Datblygiad ac Arloesedd neu drosglwyddo gwybodaeth ar y cyd yn cael eu datblygu gan y partner diwydiannol a rheolwr technegol penodedig o ASTUTE 2020 a bydd angen i brosiect gael ei gymeradwyo gan bwyllgor diwydiannol-academaidd cyn iddo fedru mynd rhagddo. Mae’r broses ar gyfer cymeradwyo prosiectau diwydiannol yn cynnwys dau gam: mae Cam 1 yn asesiad gan y Prif Ymchwilydd lleol; ni all Cam 2 (asesiad gan Bwyllgor y Prosiect) gychwyn ond wedi’r cymeradwyo yng Ngham 1.

Mae Pwyllgor y Prosiect yn cynnwys cynrychiolwyr o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd a chynrychiolwyr diwydiannol o Industry Wales ac EEF' The Manufacturers Organisation yn ogystal â chynrychiolwyr o Brifysgol Aberystwyth, Prifysgol De Cymru a PCYDDS yn achos prosiectau gwerth uwch.

Bydd cynigion yn cael eu hasesu gan Bwyllgor y Prosiect ar sail y meini prawf canlynol:

  • y cyfle i arloesi ym maes gweithgynhyrchu uwch
  • yr her ymchwil
  • gwerth am arian

Mae trefniadau cydweithio â diwydiant a gymeradwywyd gan Bwyllgor y Prosiect i’w gweld yma.