jump to content

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Dewch i glywed am sut y mae’r diwydiant gweithgynhyrchu ledled Cymru’n cydweithredu â ni


Mae fformat testun cyfoethog o’r fideo ar gael yma

British Rototherm Company Ltd.


“Felly’r rheswm am weithio gydag ASTUTE 2020 yw bod ganddynt gryn dipyn o allu technoleg, mae ganddynt fynediad at raglenni, meddalwedd ac adnoddau nad oes gan gwmni tebyg i Rototherm. Gallant helpu i roi hyder i chi ddatblygu rhywbeth a fyddech wedi’i ddatblygu fel arall.”

Gwyliwch nawr

Mae fformat testun cyfoethog o’r fideo ar gael yma

TWI Ltd.


“Cafwyd sawl budd a’r hyn sy’n allweddol i hyn i gyd yw’r berthynas weithio a ddatblygwyd rhwng TWI a dwy o brifysgolion gorau Cymru. Mae’r cynnydd rydym wedi ei wneud o ran dylunio chwistrellau wedi symud sawl rhwystr sylweddol i ddatblygiad y rhaglen Intacom ac, o ganlyniad, rydym wedi gallu creu dwy swydd o safon yn uniongyrchol ar sail yr ymyriad hwn.”

Gwyliwch nawr

Mae fformat testun cyfoethog o’r fideo ar gael yma

Marine Power Systems Ltd.


 

"Roedd tîm ASTUTE 2020 yn gefnogol iawn ac roedd ganddynt gasgliad o sgiliau amrywiol ac unigryw, a ychwanegodd werth sylweddol at y tîm Systemau Pŵer Morol (MPS). Rwy’n argymell y dylai unrhyw un sy’n gweithio ar brosiect ym maes gweithgynhyrchu gysylltu ag ASTUTE 2020."

Gwyliwch nawr

Mae fformat testun cyfoethog o’r fideo ar gael yma

Lyte Ladders & Towers Ltd.


 

"Roedd yn wych gwybod bod arbenigedd gerllaw yn Abertawe. Rydym wedi cael profiad gwych o weithio gyda Phrifysgol Abertawe a hoffem gweld y bartneriaeth yn parhau."

Gwyliwch nawr

Mae fformat testun cyfoethog o’r fideo ar gael yma