jump to content

ASTUTE 2020 – Y Diweddaraf Medi 2020

Yma yn ASTUTE 2020, gallwn ni gefnogi eich busnes trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Gall ein hacademyddion ac arbenigwyr technegol o safon fyd-eang  ledled ein partneriaeth Prifysgolion Cymru gryf eich cefnogi chi trwy weithgareddau ymchwil ac arloesedd. Os hoffech chi drafod cyfleoedd ar gyfer gweithio gyda ni e.e. i addasu eich dulliau cynhyrchu er mwyn datblygu atebion sy’n cefnogi’r frwydr yn erbyn pandemig COVID-19, e-bostiwch ni 

ASTUTE 2020 (Cymraeg)

Bydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cyfrannu at ASTUTE 2020 mewn cydweithrediad â’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg (FACE) a’r Ysgol Beirianneg, Gweithgynhyrchu a Logisteg ym maes Profion Annistrywiol o dan thema arbenigedd allweddol Modelu Peirianneg Cyfrifiadurol.

Mae PCYDDS yn ymgymryd ag ymchwil, datblygiad ac arloesedd ym maes technegau annistrywiol, mewn cydweithrediad â chwmnïau, er mwyn nodweddu perfformiad deunyddiau a chydrannau yn sector gweithgynhyrchu Cymru. Bydd PCYDDS yn adeiladu ar ei chryfderau yn y meysydd canlynol:

  • Uwchsain
  • Gollyngiad fflwcs magnetig
  • Thermograffi
  • Mesur dirgryniadau sganio Laser Doppler (SLDV)

Gan barhau â’i ymwneud llwyddiannus ag ASTUTE (2010 – 2015), bydd tîm PCYDDS ASTUTE 2020 yn cydweithio â chwmnïau o Orllewin Cymru a’r Cymoedd gan ddefnyddio’i gyfleusterau Profion Annistrywiol a’i dîm ehangach o academyddion arbenigol.

Astudiaethau Achos Cysylltiedig